Det nya förbundets tjänare

”Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv.” (2 Kor. 3:6) När Mose kom gick…

Hur man kan övervinna frestelser

Vi får alla möta frestelser av olika slag i livet; frestelser på det sexuella området, frestelsen att förtrösta på pengar i stället för på Gud, frestelsen att ge upp och…

Varför firar vi påsk?

I den kristna tron är påsken den förnämsta högtiden som vi firar till minne av Jesu död och uppståndelse. Jesus Kristus, Guds son, blev falskt anklagad av dåtidens religiösa elit,…

Nåd – Guds oförtjänta favör

Guds nåd är utan tvekan det viktigaste ämnet i hela bibeln och i det kristna livet. Utan nåd skulle vi inte ha ”nådens evangelium” genom vilket vi försonats med Gud,…

Har kristna en syndanatur?

19 Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 20 Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre…