Att leva av Guds ord

”Jesus svarade: ’Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun’.” (Matt. 4:4) Vi vet alla hur viktigt det är med fysisk…

Sanningen som sätter oss fria

”Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria”. (Joh. 8:32) Jesu ord om att ”sanningen sätter oss fria” har ofta missförståtts till att betyda att bara när…

Lär känna din mor!

I och med Jesu jordeliv fick vi lära känna Gud på ett helt nytt sätt jämfört med gudsuppenbarelsen i det gamla testamentet. Jesus är Guds perfekta representation och avbild. Han…

Att predika ”hela Guds rådslut”

”…för jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan” [andra översättningar: ”hela Guds rådslut”]. (Apg. 20:27) De som brukar kritisera predikanter som betonar nåden och…

Tillbedjan i ande och sanning

20 Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem.” 21 Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, det kommer en tid när det…

En ny och levande väg

19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste 20 på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga…

Håll fast vid hoppets bekännelse

”Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast.” (Hebr. 10:23) Hebreerbrevets författare uppmanar oss att hålla fast vid ”hoppets bekännelse”. Vad innebär…