GraceLove Ministries International grundades 2016 av Johan och Tracy Olehall.
OM GRUNDARNA

Johan

Johan är en predikant, jurist och skribent. Han föddes i Sverige och spenderade en stor del av sin ungdom med att tävla i långdistanslöpning. 3 gånger representerade han Sverige i juniorlandslaget mot andra länder.

Han har predikat i stora kampanjer samt undervisat i kyrkor och på bibelskolor på flera kontinenter. Budskapet är centrerat kring Guds nåd och villkorslösa kärlek gentemot alla människor, det nya förbundet och evangeliets enkelhet.

Johan är gift med Tracy och brinner för att se människor komma till tro och att se troende nå sin fulla potential i Kristus.

 

Tracy

Tracy är en kvinna med ett stort hjärta för människor; särskilt tonåringar, barn och personer med funktionsnedsättning. Hon har en universitetsexamen i Science of clinical medicine and public health och var en av grundarna av organisationen Kicking Aids out of Uganda.

Tracy kommer från Kanada och har bl.a. arbetat som läkarassistent och inom personlig rådgivning. Hon har en gåva att uppmuntra andra som har varit till välsignelse för många människor. Redan som tonåring brukade gifta par söka upp henne för äktenskapsrådgivning och vägledning. Hon arbetar sida vid sida med Johan på GraceLove.

VÅR TRO
VI TROR…

…på en Gud som existerar i tre Personer – Fadern, Sonen och den Helige Ande.

…att bibelns heliga skrifter är inspirerade av Gud och nyttiga "till undervisning, till korrigering, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning” (2 Tim. 3:16-17).

…att bibeln måste läsas, uttolkas och appliceras genom uppenbarelsen om Jesu fullbordade verk på korset och det nya förbundet (2 Kor. 3:15-16).

…att Jesus är Vägen, Sanningen och Livet; det enda namnet genom vilket vi kan bli frälsta och ta emot evigt liv (Joh. 14:6, Apg. 4:12, Joh. 3:16).

…att vi är frälsta av nåd genom tro på Jesus Kristus genom att bekänna Honom som Herre och förtrösta på Hans död och uppståndelse som det enda sättet att bli rättfärdig inför Gud (Ef. 2:8, Joh. 10:9).

…att varje människa är djupt och villkorslöst älskad av Gud och skapad till nära gemenskap med Jesus Kristus (Joh. 3:16, 1 Kor. 1:9).

…att Gud inte är arg på människor, varken troende eller icke-troende, därför att ”Gud i Kristus försonade världen med sig själv och inte håller människors synder emot dem” (2 Kor. 5:19).

…att evangeliet, de goda nyheterna om Jesu fullbordade verk, är Guds kraft till frälsning och nyckeln till att uppleva sann framgång på alla livets områden (Rom. 1:16, 2 Pet. 1:3).

…att sann framgång är att vandra i nära gemenskap med Gud och se Hans planer och syften för våra liv uppfyllda.

…att Gud är god och vill att vi ska leva ett överflödande liv och ha framgång i varje aspekt av livet; relationer & familjeliv, ekonomi, arbete & karriär, fysisk och psykisk hälsa etc. (Joh. 10.10, 3 Joh. 1:2).

…att ”Jesus är densamme, igår, idag och till evig tid” (Hebr. 13:8) och därför vill göra samma samma, och även större, gärningar idag genom sin kropp bestående av de troende (Mar. 16:15-18, Joh. 14:12).

…på de troendes vattendop som en yttre symbol på vad som redan har hänt i hjärtat på den som satt sin förtröstan på Jesus Kristus till frälsning (Apg. 2:41, 8:12, 8:36-37, 9:18, 10:43-48, 16:33, Kol. 2:11-13, Rom. 6:3-4).

…att nattvarden är en proklamation av Kristi död och en åminnelse om vår identifikation med Honom i Hans död och uppståndelse (1 Kor. 11:26, Joh. 6:56).

…på dopet i den Helige Ande följt av tecknet att tala i tungor (Apg. 2:1-4, 17).

…att Gud vill att varje troende ska operera i Andens gåvor (1 Kor. 12:1-11, 31).

…att Gud vill att Andens frukter ska bli synliga i våra liv, vilket är det sanna tecknet på andlig mognad (Gal. 5:22-23).

…att Jesus en dag kommer att återkomma för att döma levande och döda i enlighet med evangeliet (1 Pet. 4:5, 2 Tim. 4:1).

Vision & Medel

Att sprida evangeliet om Guds villkorslösa kärlek, nåd och helande kraft genom Jesus Kristus till nationerna.

Att hjälpa människor, oavsett bakgrund, att nå sin gudagivna potential, och leva det överflödande livet i Kristus.

Att göra lärjungar till Jesus Kristus.

Genom kampanjer, pastors- och ledarseminarier, bibelskolor, församlingsplantering, samhällsengagemang, media etc. är GraceLove överlåtet till befallningen från Jesus att ta evangeliet om riket till “varje skapelse” innan Jesu återkomst.