Mose lags funktion idag

8 Men vi vet att lagen är god, om man använder den rätt 9 och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och…

Allt som kan skakas ska skakas bort

Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. 27 Orden än en gång visar att det som skakas ska försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte…

Det nya förbundets tjänare

”Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv.” (2 Kor. 3:6) När Mose kom gick…

Hur man kan övervinna frestelser

Vi får alla möta frestelser av olika slag i livet; frestelser på det sexuella området, frestelsen att förtrösta på pengar i stället för på Gud, frestelsen att ge upp och…