Nåd – Guds oförtjänta favör

Guds nåd är utan tvekan det viktigaste ämnet i hela bibeln och i det kristna livet. Utan nåd skulle vi inte ha ”nådens evangelium” genom vilket vi försonats med Gud, gjorts rättfärdiga i Kristus och fått motta frälsningen och det eviga livet.

Begreppet ”nåd”, så som det ska förstås utifrån ett nytestamentligt perspektiv, kommer från grekiskans ”charis”. Ordet kan, beroende på i vilket sammanhang det nämns, bl.a. översättas till nåd, glädje, välbehag, välvilja, sötma, charm, barmhärtighet, kärleksfullhet, favör, gudomlig kraft, gudomlig förmåga, gåva, fördel, frikostighet, tacksamhet, belöning. Nåd är med andra ord något som är oerhört positivt!

Genom hela nya testamentet går det som en röd tråd att nåd är något gott som vi är helt oförtjänta av i oss själva, men som vi trots det får ta emot genom tro på Jesus Kristus och vad Han har gjort för oss genom sin död och uppståndelse.

8 Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. 10 Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. (Ef. 2:2-10)

I bibelordet ovan ser vi att frälsningen är av nåd och att den är en gåva som inte har att göra med våra egna gärningar, för att vi själva inte ska kunna berömma oss av vår egen godhet eller förträfflighet. Vi kan därmed dra slutsatsen att nåd kan definieras som Guds oförtjänta favör gentemot oss!

Nåd innefattar dock inte bara frälsning, syndernas förlåtelse och frihet från straff; Guds nåd ger oss också kraft att leva ett heligt och rättfärdigt liv som behagar Honom.

11 Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. (Tit. 2:11-12)

”Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden.” (Rom. 6:14)

Guds nåd ger oss också styrka, kraft och inspiration att arbeta och klara av vardagslivets olika bestyr. Inte på ett sätt som gör oss till ”supermänniskor” i bemärkelsen att vi kan arbeta hur mycket som helst utan att behöva vila. Mitt i vår mänsklighet finns Guds nåd med oss som en hjälpande hand i resan genom livet – i både stunder av med- och motgång.

”Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra – fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig.” (1 Kor. 15:10)

Ibland brukar predikanter, som försöker angripa budskapet om Guds nåd och det nya förbundet, betona den sistnämnda sidan av Guds nåd. Jargonger som ”Guds nåd ger oss kraft att sluta synda, så se nu till att du slutar synda” eller ”Guds nåd ger oss kraft att arbeta, så se till att du arbetar hårt” (underförstått i vår kyrka), kan man då få höra. I praktiken lägger man dock då en börda på den som lyssnar som innebär att man försöker få dem att ta sig själva i kragen för att ta tag i alla problem och synder i deras liv. Det befriande budskapet om Guds nåd har då plötsligt förvridits till att handla om laggärningar (dvs. våra egna goda gärningar och prestationer för att genom dem få Gud på vår sida).

Ordet ”oförtjänt” är nyckeln till förståelsen av Guds nåd. Om aspekten av att Guds nåd aldrig kan förtjänas och alltid är en gåva förloras, handlar det inte längre om nåd utan om lag. När förståelsen av att nåden är oförtjänt gåva som vi inte kan förtjäna av oss själva försvinner, förlorar nåden sin kraft.

”Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken.” (Rom. 1:16)

”Kristus har ju inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangeliet, men inte med vältalig vishet så att Kristi kors förlorar sin kraft.” (1 Kor. 1:17)

”Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.” (Gal. 2:21)

”Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden.” (Gal. 5:4)

Det stämmer förvisso att Guds nåd i våra liv leder till att vi undviker synd. Men Guds nåd verkar inte på grund av våra egna ansträngningar eller prestationer, utan genom att vi i tro vilar i vad Kristus har gjort för oss på korset. Låt oss därför aldrig ta bort ordet ”oförtjänt” från betydelsen av Guds nåd, för då är vad vi kallar ”nåd” inte längre sann biblisk nytestamentlig nåd.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!