Fader vår – en bön för det nya förbundet?

Bönen Fader vår anses vara en ”modellbön” för hur vi ska be idag, eftersom Jesus själv lärde sina lärjungar att be på detta sätt. Många har dock missat är att detta var en bön som Jesus lärde lärjungarna att be innan korset, under det gamla förbundets tidsålder. Bönen var bra och korrekt i den tid som då rådde, men inte idag för oss som lever efter korset och pingstdagen, i det nya förbundets verklighet. Det är otroligt viktigt för troende att känna till innebörden av att Jesus var ”född under lagen” (Gal. 4:4) och att Hans jordiska tjänst före korset riktade sig till ”de förlorade fåren av Israels hus” (Matt. 15:24), dvs. det judiska folket, och inte till oss som är pånyttfödda troende idag. En nyckel till att förstå hur vi ska tolka och tillämpa bibeln idag är att vi – hur chockerande detta än må låta – förstår att allt som Jesus sa före korset inte gäller oss idag, utan i många fall bara gällde judarna före korset.

Notera att Fader Vår inte är en bön i Jesu namn. I Johannesevangeliet undervisade Jesus om bön i den tid som skulle komma efter korset och uppståndelsen, i det nya förbundet. I denna nya tid skulle lärjungarna be till Fadern i Hans (dvs. Jesu) namn:

22 Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er. 23 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. 24 Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. (Joh. 16:22-24)

Därutöver kan vi idag, i det nya förbundet, dessutom be på ett betydligt bättre sätt än vad som var möjligt före korset genom att vi kan be i tungor, så kallad ”bön i den Helige Ande”. Detta var inte möjligt i det gamla förbundet, eftersom tungotalet då inte existerade och den Helige Ande ännu inte hade utgjutits över jorden. Andens utgjutelse skedde på pingstdagen.

Låt oss nu gå igenom Fader vår för att se att bönen – så som den praktiserades av Jesu lärjungar –  inte är en bön för troende i det nya förbundet.

Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat…

Jesus började med att dela en viktig uppenbarelse om att Gud är vår far, vår himmelska pappa och att en viktig del av bön är att fokusera på att Guds namn ska bli upphöjt och ärat. Men även om Gud visserligen befinner sig i himlen idag, innebär det nya förbundets verklighet att Han inte längre är långt borta, utan bor i oss genom den Helige Ande. Kristus i oss är vår härlighets hopp (Kol. 1:27). Vi sitter dessutom idag tillsammans med Kristus i himlen (Kol. 2:6). Avståndet till Gud är borta. Vi är nu i Honom och Han är i oss.

…Låt ditt rike komma…

Jesus sa till lärjungarna att vissa av dem skulle få se Guds rike komma med kraft (Mar. 9:1). När skedde detta? Guds rike kom med kraft på pingstdagen. Vi har överförts från mörkrets välde in i Guds älskade sons rike (Kol. 1:13), som består av rättfärdighet, frid och glädje i den Helige Ande (Rom. 14:17).

Bönen ”låt ditt rike komma” har således redan blivit besvarad – på pingstdagen! Idag kan vi istället be Gud om att Han genom församlingen, sin kropp på jorden, ska utbreda sitt rike – som redan har kommit till oss och är inom oss.

…Låt din vilja ske, på jorden som i himlen…

Denna del är en kraftfull uppenbarelse om att Gud vill att himlen ska komma ner på jorden. I himlen finns ingen sjukdom, fattigdom, eller brist. Guds vilja är att den himmelska verkligheten ska manifesteras på jorden!

Ge oss i dag vårt dagliga bröd…

Jesus Kristus är brödet som kom ner från himlen (Joh. 6:51) och Han vill att vi ska leva av Guds ord som vårt dagliga bröd (Matt. 4:4). Denna del av bönen handlar om andlig uppenbarelsekunskap i Guds ord och ekonomisk försörjning. Gud vill att vi ska be om att våra ögon ska öppnas så att vi upptäcker vad vi redan har fått i Kristus (se Ef. 1:17-18) och att vi ska tro Honom om att möta alla våra ekonomiska behov, eftersom Han är vår försörjare och försörjning.

…Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss…

Idag, i det nya förbundet, förlåter inte Gud oss i enlighet med hur bra vi har varit på att förlåta. Guds förlåtelse baseras helt och hållet på Jesu försoningsverk på korset – inte på vår förmåga och villighet att förlåta andra. I det nya förbundet är vi kallade att förlåta andra så som Gud genom Kristus redan har förlåtit oss.

”Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er.” (Ef. 4:32)

”Ha överseende med varandra och förlåt varandra, om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra.” (Kol. 3:13)

…Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda… (andra översättningar säger ”fräls oss från den onde”, dvs djävulen).

Genom Jesu död och uppståndelse har satan en gång för alla avväpnats, besegrats och gjorts till ett allmänt åtlöje (se Kol. 2:15). Genom Jesu fullbordade verk har vi redan blivit räddade från djävulen och ondskans och mörkrets välde. Halleluja!

…Ty riket är ditt, makten och härligheten i evighet. Amen.

Av detta kan vi lära oss att bön inte bara bör inledas med lovprisning, utan också avlutas i lovprisning och tillbedjan av Honom som är kungarnas Kung! Vi lär oss också att bön inte bara handlar om att be Gud om saker, utan om att ha gemenskap med Honom genom lovprisning och tillbedjan.

Som framgår ovan hittar vi i Fader vår många bra principer om bön som kan tillämpas av oss troende idag, i det nya förbundet. Vi behöver dock inse att bönen huvudsakligen gällde under det gamla förbundet, innan Guds rike hade kommit och innan världen blivit försonad med Gud, vilket ledde till att Guds förlåtelse utsträcktes till hela världen. Fader Vår behöver därför förstås utifrån det nya förbundets ljus!

Baserat på det nya förbundet, kan vi idag tillämpa Fader vår genom att be ut den så här:

”Fader, tack att du är min himmelska pappa och att jag är Din son/dotter. Låt Ditt namn bli förhärligat i och genom mig. Tack att jag är i Dig och Du är i mig och att jag inte längre är långt borta från Dig utan har kommit nära på grund av Jesu blod. Tack för att Ditt rike nu bor i mig. Utbred Ditt rike på jorden i och genom mig. Låt Din vilja ske i mitt liv så som i himlen. Ge mig idag mitt dagliga bröd genom att Du uppenbarar Ditt ord och allt det goda jag redan har i Kristus. Tack att Du är min försörjare och försörjning. Tack att mina synder redan har blivit förlåtna och utplånade på grund av Jesu fullbordade verk. Tack att satan är under mina fötter. Dig tillhör riket, äran och makten i all evighet. Amen!”

Låt oss slakta våra kristna ”heliga kor” och kliva in i det nya förbundets verklighet vad gäller vårt böneliv. Vi kan be till Fadern i Jesu namn, baserat på Hans rättfärdighet och vad Han har gjort för oss. Vi kan be på ett obegränsat sätt genom att be i tungor. Vi har blivit insatta i Guds rike, som är inom oss. Vi har redan blivit förlåtna. Satan, den onde, har blivit besegrad.

Utifrån kunskapen om vad som skett genom Jesu död och uppståndelse och Andens utgjutelse på pingstdagen, kan vårt böneliv i det nya förbundet bli mycket mer effektivt än vad det var för lärjungarna som – innan korset – begränsades till att be Fader vår utifrån det gamla förbundets verklighet!

Vi har något betydligt bättre idag!

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!