Använd din gudagivna auktoritet i Kristus!

”Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er.” (Luk. 10:19)

Som pånyttfödda troende har vi blivit givna en oerhört stor andlig auktoritet i Kristus. Tråkigt nog så är det bara ett fåtal kristna som använder sin gudagivna auktoritet till att regera över dåliga omständigheter i livet, vare sig det handlar om ekonomiska problem, hälsoproblem, familje- eller relationsproblem etc.

När Jesus sa till sina lärjungar att Han gett dem makt att trampa på ormar och skorpioner, så åsyftade Han inte fysiska ormar och skorpioner, utan demoniska makter.

Djävulen arbetar övertid för att göra troende sjuka, panka och missmodiga för att på så sätt försöka stoppa Guds rikes utbredande och för att förhindra att nådens evangelium ytterligare avanceras.

På grund av korset har djävulen och alla hans demoner blivit totalt avväpnade. De har inte någon auktoritet över den troende, eftersom Jesus nu har ALL auktoritet i himlen och på jorden.

(…) 14 och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. 15 Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. (Kol. 2:14-15)

(Det är intressant att notera att ”härskarna och makterna” avväpnades genom att ”skuldebrevet som vittnade emot oss med sina krav” – vilket åsyftar Mose lag – spikades fast på korset. Detta ämne kommer dock inte att utvecklas ytterligare i denna undervisningsartikel.)

18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!.. (Matt. 28:18-19)

Eftersom all makt i himlen och på jorden har getts till Jesus innebär detta att djävulen inte längre har någon makt alls! Djävulen är dock fortfarande ”denna världens gud” (se 2 Kor. 4:4) och som sådan kan han utöva den auktoritet som människor ger honom. Djävulen är beroende av människor för att kunna utöva makt, eftersom han inte längre har någon auktoritet i eller av sig själv. Detta är en kraftfull uppenbarelse! Djävulen har inte mer makt än vad MÄNNISKOR ger honom. Han kan bara utöva auktoritet genom att bedra människor till att tro på hans lögner.

Ett av djävulens tricks är att hålla Guds folk i okunskap, så att de helt enkelt inte känner till sin gudagivna auktoritet i Kristus. Vad gäller de som faktiskt känner till sin auktoritet i Kristus, försöker djävulen hindra dessa från att använda den genom att få dem att fokusera på sina nuvarande omständigheter istället för på Jesus och Hans seger på korset.

Som en pånyttfödd troende har du fått auktoritet att trampa på ormar och skorpioner. Du har fått makt över fiendens hela välde! Du utövar din auktoritet genom de ord du talar med din mun – genom att tala i enlighet med Guds ord. Börja att använda den auktoritet du redan har! Gud har gjort dig till en vinnare!

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!