Förberedelse för Kampanj i Zambia

Kära vän och understödjare,

Vi planerar nu för fullt för flera olika satsningar, men framförallt vår nästa kampanj i Zambia, som kommer att gå av stapeln den 8-11 augusti 2019. Platsen vi kommer att åka till heter Kasama, provinshuvudstaden i Kasama-distriktet i nordöstra Zambia, nära gränsen till Tanzania. (Kampanjen planerades först för byn Mpulungu, men har flyttats till närliggande staden Kasama.)

Området har en växande muslimsk befolkning och är en strategiskt viktig plats för att nå nordöstra Zambia med evangelium. Majoriteten av befolkningen är kristen, men förhållandevis få av de som kallar sig kristna är födda på nytt.

Vår önskan är att Jesus ska få komma med sin frihet – inte bara till människor från andra religioner – utan också över de som tillhör den kristna religionen. Vi tror att religion binder upp och sätter folk i fångenskap, medan nådens evangelium sätter människor fria.

Det blir en 4-dagars utåtriktad evangelistisk kampanj med fokus på frälsning och helande, kombinerat med ett seminarium för pastorer, ledare och troende om nåden och det nya förbundet.

Vi behöver få in c:a 10000 dollar (90000 kr) för att täcka omkostnaderna för kampanjen. Bland de större utgiftsposterna kan nämnas kostnad för scen, ljud och marknadsföring.

Vill du vara med och skriva historia i Kasama? I så fall ber vi dig stå med oss i förbön, samt även bidra ekonomiskt. Kanske någon som läser detta kan ge hela det belopp vi behöver få in, vilket skulle underlätta våra förberedelser oerhört mycket. (Ibland får man ge sig ut på missionsfältet i tro, utan att pengarna finns på plats. Det har vi gjort förut. Men det är givetvis betydligt mycket behagligare att ha pengarna på banken i god tid innan eventet startar…)

Oavsett om du kan ge ett större eller mindre belopp: Din gåva är viktig! Skördens Herre skall ge dig riklig avkastning på din sådd i tro.

Tack för att Du står med oss i spridningen av nådens evangelium.

/Johan

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!