Gud är inte arg – Han är glad!

Många undviker att ha en relation med Gud därför att de tror att Han är arg på dem.

– Kanske tror de att de har begått för många synder och misstag för att Gud ska kunna älska dem.

– Kanske tänker de på alla problem i världen – inklusive krig och allt elände – och drar slutsatsen att Gud måste vara arg på världen.

– Kanske har de fått en felaktig gudsbild genom att läsa i det gamla testamentet om hur Gud straffade människor och på grund av detta tror att Gud vill och kommer att straffa dem idag.

Känner du igen dig i något av detta? Har du någonsin ställt dig frågan: Är Gud arg på mig?

Evangeliets goda nyheter är att Guds vrede och ilska över mänsklighetens synd en gång för alla blev utraderad på korset för 2000 år sedan när Jesus dog för världens synder.

Gud sände sin son Jesus för att dö för dina och mina synder. När Jesus hängde på korset tog Han själv på sig konsekvenserna av mänsklighetens synd, så att du och jag kunde gå fria.

18 Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. 20 Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! 21 Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. (2 Kor. 5:18-21)

På grund av vad Jesus gjorde på korset, är Gud inte arg på dig. Han ler mot dig idag. Han inbjuder dig till att ha en nära relation med Honom, genom att du tror på och tar emot Jesus i ditt hjärta.

Tänk på detta: Du kan leva i gemenskap med universums Skapare, som skapade himlen och jorden, inklusive dig. Nyckeln och dörren till denna gemenskap är att du tror på Guds son, Jesus Kristus.

Tre dagar efter att Jesus dött på korset, uppväckte Gud Honom från de döda. Jesus lever idag. Var och en som åkallar Jesus namn blir räddad och får evigt liv. Om du vill ta emot Jesus, bed tillsammans med mig denna enkla bön. Säg:

”Jesus, jag tror att Du dog för mina synder och att Gud uppväckte Dig från de döda. Kom in i mitt hjärta. Du är min Herre.”

Om du bad på detta sätt, hände precis något övernaturligt. Du blev född på nytt, ett Guds barn. Hitta en bra bibelbaserad kyrka eller kristen gemenskap, så att du kan lära känna Gud mer och få en större förståelse av Guds stora kärlek gentemot dig.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!