Hur Guds härlighet manifesteras

7 Redan dödens tjänst, inristad med bokstäver på stenar, kom med sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, även om den glansen bleknade. 8 Hur mycket större härlighet ska då inte Andens tjänst ha? 9 Om redan fördömelsens tjänst hade härlighet, hur mycket rikare på härlighet är då inte rättfärdighetens tjänst? 10 Det som förr hade härlighet har nu ingen härlighet alls jämfört med den överväldigande härligheten. 11 För om det som bleknade kom med härlighet, hur mycket större härlighet har då inte det som består! (2 Kor. 3:7-11)

Det talas ofta om Guds härlighet i kristna kretsar. När vi hör om Guds härlighet, går våra tankar ofta till hur Moses skinande ansikte efter att han kommit ner ifrån mötet med Gud på berget, eller till invigningen av Salomos tempel, när Guds härlighet manifesterades så kraftfullt att prästerna och leviterna inte längre kunde göra tjänst.

I 2 Korintierbrevet sa Paulus att det nya förbundets härlighet är mycket större än härligheten i det gamla förbundet. Vi har alltså en betydligt ”bättre” härlighet än den på Sinai berg och vid tempelinvigningen!

Men vad är då Guds härlighet? Guds härlighet är inte ett moln, eller en dimma, även om det förekom att den manifesterades så i det gamla förbundet. Mose sade till Gud: ”Låt mig se din härlighet”. Gud svarade: ”Jag ska låta all min godhet passera förbi dig…” (2 Mos. 33:18-19).

Guds härlighet är Hans godhet, barmhärtighet, kärlek och nåd! Inte förrän i det nya förbundet blev Guds sanna härlighet, som består för evigt (2 Kor. 3:11), uppenbarad. I det nya förbundet är det inte Mose lag, utan Guds godhet och nåd – Hans HÄRLIGHET – som leder människor till omvändelse och motiverar dem till att vilja följa Gud (se Rom. 2:4 & Tit. 2:11-14).

4 Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Gud som sade: ”Ljus ska lysa ur mörkret”, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. (2 Kor. 4:4-6)

Paulus sa att Guds härlighet, i det nya förbundet, återfinns på 3 olika ställen (se 2 Kor. 4:4-6):

  • I evangeliet (v 4).
  • I våra hjärtan (v 6).
  • I Kristi ansikte (v 6).

Hur kan vi då få erfara att Guds härlighet manifesteras?

(”I evangeliet”): Genom att tro och predika det sanna evangeliet om Guds nåd genom Jesus Kristus. Paulus kallade evangeliet ”nådens evangelium”. Utan nåd, inget evangelium och därmed ingen manifesterad härlighet.

(”I våra hjärtan”): Genom att veta och agera på kunskapen att Jesus inte är långt borta, utan i våra hjärtan. Samma kraft som väckte upp Jesus från de döda bor i oss. Kristus i oss är härlighetens hopp (Kol. 1:27).

(”I Kristi ansikte”): Genom att lyfta fram Jesu person, Hans natur och Hans fullbordade verk.

Allt handlar om Jesus. Jesus själv är Guds härlighet personifierad. Lyft upp Jesus och Hans fullbordade verk och tro att Han bor och verkar i och genom dig! Resultatet blir då att Guds härlighet uppenbaras och manifesteras.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!