Lagen naglades fast på korset

Vad var det egentligen som naglades fast på korset? De flesta kristna skulle förmodligen svara att det var våra synder. Andra skulle säga att det var inte bara var våra synder som naglades fast på korset, utan också våra sjukdomar.

Naturligtvis var det Jesus själv som naglades fast på korset. I sin kropp bar Han med sig våra synder. Han blev gjord till synd, så att vi skulle göras rättfärdiga i Honom (2 Kor. 5:21). Han bar också med sig våra sjukdomar, så att vi genom Hans sår skulle bli helade (1 Pet. 2:24). Men detta var inte allt. Det var också något annat som naglades fast på korset, som vi ofta tenderar att utelämna. Låt oss se vad aposteln Paulus säger om saken i Kolosserbrevets andra kapitel:

”Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen; den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset.” (Kol. 2:14, 1917 års övers.)

Vi ser tydligt att det inte bara var våra synder och sjukdomar, utan också handskriften med stadgar, som naglades fast på korset. Vad syftar denna handskrift med stadgar på? De 10 budorden, som Gud nedtecknade med sin egen hand på tavlor av sten. Bara för att förstärka denna poäng, låt oss också se vad Paulus säger i Efesierbrevets andra kapitel:

14/15 Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. 16 Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen [dvs. lagen]. (Ef. 2:14-16, SFB 1998)

Slutsats: Det var hela Mose lag som naglades fast på korset; de 10 handskrivna budorden tillsammans med alla andra stadgar. Genom att nagla fast lagen på korset avskaffade Jesus den slutgiltigt, så att vi inte skulle behöva leva under den – eller idag tvingas relatera till Gud baserat på den.

Att Jesus naglade fast hela lagen, inklusive de 10 budorden, på korset och upphävde den, är förvånansvärt nog ett mycket kontroversiellt påstående bland många kristna idag – trots att detta klart och tydligt står att läsa i bibeln. Man resonerar: ”Vi behöver Mose lag, eller åtminstone de 10 budorden, för att få kristna att leva rätt”. Men varför kan vi inte bara acceptera vad bibeln säger? Det nya testamentet visar oss tydligt att lagen ”anklagade oss och låg oss i vägen” (Kol. 2:14) och dessutom var vår ”fiende” (Ef. 2:14, 16). Varför skulle vi som kristna vilja bygga våra liv på något som är vår fiende?

Missförstå mig inte. Det nya testamentet poängterar tydligt och klart att lagen i sig själv är rättfärdig och god (Rom. 7:12), men problemet med lagen är att den inte har någon som helst kraft att förändra våra hjärtan eller göra oss rättfärdiga. Faktum är att den aldrig någonsin gavs till oss kristna överhuvudtaget (se Apg. 15:1-31, 1 Kor. 9:21-22). Lagen gavs bara till det judiska folket under en begränsad tidsperiod i historien, innan Jesus kom och dog och naglade fast den på korset och helt enkelt tog bort den. Han upphävde lagen genom att först uppfylla den.

Orsaken till att Gud gav lagen till det judiska folket, under en begränsad tidsperiod, var för att demonstrera för hela mänskligheten att vi alla är syndare och i behov av en Frälsare, Jesus Kristus (Rom. 3:19).

Att predika lagen och de 10 budorden idag är inte annorlunda än om vi skulle gå ut och predika ett utdrag ur Sveriges rikes brottsbalk på gator och torg, i hopp om att detta skulle förändra människors hjärtan. I så gott som alla länders lagstiftning hittar vi ett ”Du skall inte mörda” och ”Du skall inte stjäla”, tillsammans med en beskrivning av vad påföljden blir om vi bryter mot dessa lagar. De lagar vi har i Sverige är (mestadels) bra och nödvändiga, men de kan inte rena våra hjärtan. Bara Jesus kan åstadkomma detta.

När vi säger ”ja” till Jesus, kommer Han och bor i oss. Han skriver då sin egen kärleks-lag i våra hjärtan. Han förvandlar oss så att vi undviker att synda – inte för att vi är rädda för det straff vi annars skulle få, utan för att Han gett oss av sin egen rättfärdiga natur.

Mose lag, inklusive de 10 budorden, naglades fast på korset. Låt oss därför predika Jesus – inte lagen – med förtröstan på att Han har förmågan att producera en bättre frukt i människors liv än vad lagen någonsin kunnat göra. Bara Jesus kan förvandla människors liv, inifrån och ut, och åstadkomma en verklig och varaktig förändring.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!