Varför Gud tog emot Abels offer men inte Kains

3 Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. 4 Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, 5 men till Kain och hans offer såg han inte. (1 Mos. 4:3-5)

Kain och Abel bar fram varsin offergåva till Gud. Kain, som var en jordbrukare, bar fram en offergåva från markens gröda. Abel, som var en herde, offrade ett förstfött djur från sin hjord, förmodligen ett lamm, till Gud. (Du kan själv läsa om detta i 1 Mosebokens 4:e kapitel.)

Bibeln säger att Gud ”såg till” Abel och hans offer, men Kain och hans offer ”såg han inte”. Detta i sin tur ledde till en rad negativa konsekvenser. Kain blev vred och mörk i blicken och mördade sin bror. På grund av detta kom Kain under förbannelse så att han under resten av sitt liv tvingades leva som flykting och hemlös på jorden.

Varför tog Gud emot Abels offer och varför tog Han inte emot Kains offer?

Kains offer från markens gröda representerar han eget slit och hårda arbete – hans egna gärningar och prestationer. Abel däremot, offrade ett förstfött djur, vilket var en profetisk bild på Jesus, Guds lamm och förstfödde Son, som blev offrad för våra synder.

Kains offer representerar våra egna ansträngningar och är en bild på lagen. Abels offer representerar vad Jesus har gjort för oss och är en bild på nåden.

Vad kan vi lära oss av detta? Att vi kan bara ha en relation med Gud baserat på Han nåd, Hans oförtjänta och villkorslösa kärlek till oss. Bara genom Lammets blod kan vi komma inför Gud – inte genom vår egen godhet eller våra egna gärningar eller ansträngningar.

Kain försökte relatera till Gud baserat på sin egen godhet och sina egna ansträngningar. Han valde lagens “gamla och döda” och snåriga väg, istället för nådens “nya och levande” och banade motorväg. När inte det fungerade blev resultatet att han blev arg på Gud och mördade sin bror.

Lagiskhet tar död på människors relation med Gud. Jag tror att detta är orsaken till att så många (särskilt unga) människor har lämnat våra församlingar. Man har upptäckt att man inte klarar av att leva upp till de krav eller den standard som man förväntas leva upp till. På grund av detta blir man trött och drar sig undan församlingen – och tyvärr ofta också från relationen med Gud.

På 90-talet brukade vi sjunga en lovsång som handlar om att vi bara kan komma inför Gud baserat på Hans nåd:

Endast av nåd får vi komma, endast Din nåd ger oss liv

Ej genom nått vi kan göra, endast Din nåd ger oss liv

In i Din närhet Du kallar, drar oss till Dig

Och på Din nåd vill vi svara: ”Herre vi kommer nu”

Historien om Kains och Abels offer lär oss att vi bara kan relatera till Gud baserat på Hans nåd – på grund av Jesu dyrbara blod som utgöts för oss på Golgata kors.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!