Världen är försonad med Gud

I 2 Korintierbrevets femte kapitel hittar vi en häpnadsväckande sanning:

18 Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord (2 Kor. 5:18-19).

Ser du detta? Gud har försonat världen med sig själv! Det står inte att Gud försonat alla kristna, alla pingstvänner, alla katoliker, eller alla lutheraner med sig själv. Han har försonat världen med sig själv. Hur och var skedde detta? Försoningen har med Jesu offerdöd på korset att göra. När Jesus dog för världens synder på korset, försonade Gud världen med sig själv.

I ett parallellställe, i Kolosserbrevets första kapitel, läser vi:

19 Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen (Kol. 1:19-20).

Många tror att det idag pågår en strid mellan himmel och jord, men detta är fel. Det är inte strid som råder, utan frid! Varför? På grund av att Jesus försonat allt – både på jorden och i himlen – med sig själv!

Men innebär detta att världen är frälst? Nej, i så fall vore det meningslöst att predika evangeliet, starta församlingar, eller skicka ut missionärer för att vinna människor för Jesus. Att världen är försonad med Gud innebär inte att den är frälst. Det är alltså skillnad på att vara försonad med Gud och att vara frälst.

Vi ser denna skillnad tydligt i Romarbrevet kapitel 5:

”För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv?” (Rom. 5:10)

Vi ser här tydligt att vi blev försonade med Gud när vi var Hans fiender – genom Jesu död. Världens försoning med Gud inträffade på korset för 2000 år sedan, och har alltså inget att göra med om vi har tagit emot Jesus eller bekänt våra synder eller inte. Vi blev försonade med Gud när vi var hans fiender, genom Jesus död, som skedde för 2000 år sedan! Men samma vers säger också att vi nu, när vi redan är försonade, blir frälsta genom Jesu liv.

Frälsning och evigt liv finns bara genom att ha en personlig relation med Jesus Kristus. Jesus sa ”så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son så att var och en som TROR på Honom inte skall förgås utan ha evigt liv” (Joh. 3:16).

När vi tar emot Jesus i våra hjärtan, det vill säga när vi tror på Jesu död och uppståndelse och med vår mun bekänner Honom som Herre, sker något övernaturligt. Vår inre människa, vår ande, fylls med Jesu eget liv. Det är då vi blir ”frälsta genom hans liv”.

Om nu försoningen inte är samma sak som frälsningen – vad innebär det att då världen är försonad med Gud, och att det nu råder frid mellan himmel och jord? Helt enkelt att Gud inte håller människors synder emot dem (se 2 Kor. 5:19). Varför håller Gud inte människors synder emot dem? Därför att Jesus i sin kropp tog på sig världens synder en gång för alla på korset.

Den kända predikanten A.B. Simpson har sagt: ”Världen har inte ett synd-problem. Världen har ett Son-problem”.

Jesus har redan tagit itu med världens synder på korset. Men världen känner inte till detta och världen har ännu inte tagit emot Jesus – Guds son. Gud håller inte människors synder emot dem. Han ler mot världen och har bara goda tankar om en framtid och ett hopp för varje människa. Men världen behöver fortfarande bli frälst genom att tro på, och säga ja till, Jesus.

Det är på grund av detta vi som är troende har fått befallningen att predika evangeliet – de goda nyheterna om vad Jesus har gjort och att Gud inte håller människors synder och felsteg emot dem – så att alla människor ska kunna förstå hur god Gud är och komma till en personlig relation med Jesus Kristus.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!