2022 – Ett år av förutberedda gärningar

”Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.” (Efesierbrevet 2:10)

Vi tror att 2022 är ett år då Gud vill att vi alla – mer än någonsin tidigare – ska komma in i trons vila, i förtröstan på att Han är i kontroll och att Han har förberett en god framtid för oss. Detta trots vad som pågår i världen och trots våra nuvarande omständigheter.

Jesus kom för att ge oss vila. Han sa:

”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.” (Matt. 11:28)

Bibeln uppmuntrar oss att sträva efter att komma in i den vila som Gud – genom Jesu fullbordade verk – har förberett åt oss:

9 Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. 10 Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan… (Hebr. 4:9-11)

Det följande brukar sägas:

”När vi arbetar så vilar Gud, när vi vilar så arbetar Gud.”

Låt oss göra 2022 till ett år då vi går in i trons vila och fokuserar på vad som är positivt; de goda ting vi har i Kristus istället för de saker vi ännu inte har i det naturliga.

Gud har förberett goda gärningar för oss under 2022. Låt oss lita på Honom och välja att vandra i allt vad Han har förberett – utifrån en position och mentalitet av vila.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

/Johan & Tracy

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!