Är kristna laglösa utan Mose lag?

Jesus förutsade att laglösheten i den yttersta tiden kommer att öka, vilket i sin tur kommer att leda till att kärleken kommer att ”kallna hos de flesta” (Matt. 24:12). Vissa som är motståndare till den så kallade ”nådesförkunnelsen”, stöder sig på detta bibelord för att varna för konsekvenserna av en undervisning som går ut på att kristna idag inte är bundna av Mose lag.

Därav blir det relevant att fråga: Blir kristna laglösa utan Mose lag? ”Absolut”, skulle nådesförkunnelsens motståndare svara.

Innan jag bemöter detta vill jag först konstatera att vi idag inte är utan Mose lag i den bemärkelse att Mose lag alltjämt ingår i vår bibel. Det är fritt fram för vem som helst att hämta inspiration från Mose lag idag, om man nu tror att detta skulle leda till att man lever mer heligt och rätt.

Men i det nya förbundet lever vi inte under Mose lag. ”Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror”, sa Paulus (Rom. 10:4). Lagen var aldrig given till oss som är hednakristna, utan till det judiska folket under en begränsad tidsperiod; från Mose på Sinai berg till Jesus på Golgata kors. Jesus uppfyllde lagen, så att ingen, vare sig judar eller hedningar, därefter skulle behöva leva under den.

Men detta gör oss definitivt inte laglösa. Poängen med det nya förbundet var ju att Gud skulle skriva sin lag i våra hjärtan och detta sker när en människa blir född på nytt genom att tro på och bekänna Jesus som sin Herre.

16 Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem. Och sedan säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, 17 och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas. (Heb. 10:16-17)

Mose lag var helig och rättfärdig och visade människan vad som var synd, men kunde aldrig hjälpa människan att övervinna synd. Tvärtom, lagens syfte var att stärka synden och låta den överflöda för visa oss alla att vi, utan Kristus, är syndare i behov av en Frälsare.

Mose lag var i själva verket kontraproduktiv när det gäller att få människor att leva ett heligt liv. Paulus säger i Romarbrevet:

7 Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Verkligen inte! Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär. 8 Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Utan lag är synden död. 9 En gång levde jag utan lag, men när budordet kom fick synden liv 10 och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död11 Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. (Rom. 7:7-11)

Av denna bibeltext kan vi dra slutsatsen att Mose lag inte ledde till mindre synd, utan faktiskt till att folk syndade mer! Men Gud vare tack, vad lagen inte kunde åstadkomma utförde Jesus i oss! När vi blir födda på nytt skriver Gud sin lag i våra hjärtan. Han ger oss en ny rättfärdig natur på insidan. Nyckeln till att leva heligt är inte att föröka leva upp till Mose lag, utan att leva i en kontinuerlig kärleksrelation med Jesus Kristus.

Lagar och paragrafer kan eventuellt modifiera vårt yttre beteende, men inte förändra våra hjärtan. Bara Guds villkorslösa kärlek kan förändra oss inifrån och ut.

Vilken grupp människor var Jesus tuffast mot under sin tid på jorden? Fariséerna och de skriftlärda, som var dåtidens experter på att (försöka) hålla Mose lag. Uppenbarligen förmådde inte lagen producera den rättfärdighet den i sig själv förespråkade. Tvärtom, lagen producerade en självrättfärdighet och hårdhet i hjärtat på dem som ivrigast försökte leva upp till den. Denna självgodhet var tydligen värre i Jesu ögon än vad som fanns i hjärtat på människor som levde öppet i synd, utan att hyckla om det. Därmed kan man dra slutsatsen att de mest laglösa personerna inte var de prostituerade eller publikanerna, utan legalisterna (se Matt. 23:28)!

Är Mose lag nödvändig för att få oss att undvika synd? Tänk på Josef i fångenskapen. När Potifars hustru försökte förföra honom avstod han från att ligga med henne därför att han visste att detta hade varit fel – både gentemot Potifar och Gud. Notera att detta skedde innan Mose lag hade getts på Sinai berg. De 10 budorden, inklusive ”Du skall inte begå äktenskapsbrott” och ”Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru” existerade alltså ännu inte. Vad var det som gav Josef kraft att övervinna denna frestelse vid en tidpunkt när han mänskligt sett hade all rätt att vara arg på Gud för det lidande han tvingats genomgå? Vad var det som gjorde att han förstod att det hade varit en synd att ligga med Potifars hustru, trots att det ännu inte fanns ett budord som sa ”Du skall inte ligga med din nästas hustru”? Utan tvekan hans nära kärleksrelation med Gud.

I det nya förbundet är kristna inte laglösa, trots att vi inte är under Mose lag. Gud har ju skrivit sin lag i våra hjärtan, och dessutom lever vi under ett bud, som Jesus själv har gett oss: kärlekens bud, också kallad ”kristi lag” (Gal. 6:2) om att vi ska älska varandra.

34 Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. (Joh. 13:34)

Lever vi i kärlek kommer vi inte att synda, eftersom kärleken är lagens uppfyllelse (Gal. 5:14). Notera att vi ska älska andra så som Kristus har älskat oss. För att vi ska kunna vandra i kärlek behöver vi alltså först få en uppenbarelse om Guds stora och villkorslösa kärlek för oss.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!