Att leva av Guds ord

Jesus svarade: Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” (Matt. 4:4)

Vi vet alla hur viktigt det är med fysisk föda för att våra kroppar skall må bra. Om vi inte äter mat, kommer detta inledningsvis leda till att vi blir lättirriterade för att sedan leda till fysisk svaghet och i slutändan till att vi dör. Jesu ord ovan, som uttalades medan han blev frestad av satan i öknen, visar oss att på samma sätt som vår fysiska kropp behöver fysiskt föda för att kunna leva och må bra, behöver vår andliga människa ständigt matas med Guds ord för att vårt andliga liv skall kunna fungera och frodas.

Vår relation med Gud baseras inte i första hand på vårt intellekt eller förstånd. Vi kan aldrig ”fundera ut Gud” med vårt begränsade mänskliga intellekt. Vi kan bara kommunicera med Gud och ha en relation med Honom utifrån vår ande (hjärtegemenskap). Jesus sa: 

23 Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” (Joh. 4: 23-24)

Eftersom Gud är ande, sa Jesus, så kan vi människor bara kan ha en relation till Honom genom vår invärtes människa – och inte i första hand baserat på vårt intellekt. Därmed inte sagt att våra tankar och vårt intellekt inte är involverade. En kristen har inte kopplat bort sin egen hjärna och förfallit till att tro på irrationella sagor och fabler! Gud har gett oss vår hjärna till att tänka med och vi bör absolut använda den! Vi har dock insett att vårt eget mänskliga förstånd är begränsat och att Gud är ofantligt mycket större än vad vi är! Vårt förstånd och intellekt måste således underordnas de realiteter som existerar i den andliga världen för att de ska kunna komma till sin rätt. Paulus uttrycker det på följande sätt:

13 Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som Anden lär oss, när vi förklarar andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan däremot kan bedöma allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. 16 För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne.

En oandlig människa – dvs. en icke troende – kan vare sig förstå Gud eller andliga realiteter – eftersom de måste bedömas utifrån att man har en personlig inblick i den andliga världen. Alla pånyttfödda troende har vad Paulus kallar det fått ”Kristi sinne” och kan därmed bedöma både andliga och fysiska ting på ett korrekt sätt.

Men trots att alla pånyttfödda troende har Kristi sinne, så innebär detta inte per automatik att vi använder oss av vad vi har fått. ”Kristi sinne” skall inte förväxlas med vårt eget mänskliga intellekt. Vi har fått Kristi sinne deponerat i vår ande, vår invärtes människa. Genom att vi lever av Guds ord som vår andliga föda, växer sig vår invärtes människa stark så att vi kan dra från den visdom och styrka som redan finns på insidan av oss.

När människor som varit troende i många år plötsligt börjar tvivla på Guds existens och ifrågasätta sin tro, så är detta ett tecken på att man slutat mata sin andliga människa och istället försökt relatera till Gud baserat på sitt eget mänskliga förstånd. (Jag säger detta med respekt för att alla människor har sin egen individuella resa genom livet och vi bör aldrig döma de som tvivlar på sin tro, utan älska dem och be för dem.) Det kommer aldrig att fungera om vi vill ha en personlig relation med Gud. Det kristna livet kommer alltid att innehålla en trosaspekt (dvs. att vi tror utan att se) så länge vi befinner oss på denna jord.

4 Mina dagar försvinner som rök, mina ben brinner som eld. 5 Mitt hjärta är bränt och visset som gräs, för jag glömmer att äta mitt bröd. (Ps. 102:4-5)

Om vi glömmer att leva av Guds ord som vårt andliga bröd, så kommer detta att leda till att vårt andliga liv försvagas och ”försvinner som rök”. Gud verkar plötsligt ”långt borta” och tvivlen börjar resa sig i våra hjärtan.

Vad är då botemedlet? Att vi återvänder till att leva av Guds ord och prioriterar det på samma sätt som vi prioriterar att äta vår fysiska föda – varje dag.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!