Sanningen som sätter oss fria

”Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria”. (Joh. 8:32)

Jesu ord om att ”sanningen sätter oss fria” har ofta missförståtts till att betyda att bara när vi är helt sanningsenliga i alla våra handlingar, tankar och motiv, så kan vi bli fria. Med andra ord: bara om vi i alla avseenden lever heligt kommer vi att bli fria från det som binder oss. Ett sådant tankesätt har dock ingenting med sanningen som sätter oss fria att göra, utan leder oss i själva verket in i religiös fångenskap.

Otaliga kristna – och människor från andra religioner likaså – försöker blidka vad man tror är en arg Gud genom olika religiösa ansträngningar och prestationer. Det kan handla om att åka på pilgrimsfärder, ge i kollekten, bön och fasta, eller andra så kallade ”andliga discipliner”. Att be och fasta eller att ge i kollekten kan vara bra – men inte om det görs utifrån tron på att detta kommer att leda till att Gud älskar eller accepterar oss. Nådens evangelium innebär att Gud älskar oss med en villkorslös kärlek, vilket var orsaken till varför Han sände sin Son Jesus till att dö för hela mänskligheten ”medan vi ännu var syndare”. Det faktum att Gud älskar oss med en villkorslös kärlek, innebär att vi inte kan göra något för att få Gud att älska oss vare sig mer eller mindre genom vår egen godhet eller våra egna andliga prestationer.

Andra tror att ”sanningen sätter oss fria” innebär att vi behöver berätta för andra människor vad som är fel med dem, så att kunskapen om detta skall leda till ett förändrat beteende, som i sin tur leder till att de blir fria. Min uppmaning till de som tror detta är: Studera hur framgångsrika profeterna i det gamla testamentet var med att få Israels barn att omvända sig genom att de pekade ut nationens synder. Du kommer att finna att man för det mesta misslyckades, eller att när man väl uppnådde framgång, så var det bara en tidsfråga innan Israels barn föll tillbaka i synd igen.

När Jesus talade om att sanningen ska sätta oss fria så menade Han att det är evangeliets sanning som sätter oss fria. Vi blir inte fria genom att fokusera på våra problem, våra synder eller felsteg, utan genom att fokusera på vad Jesus har gjort för att övervinna våra problem, synder och felsteg! Jesus sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet….”. Sanningen är alltså lika med Jesus och Hans fullbordade verk!

En person som lider av skamkänslor och fördömelse blir inte fri genom att vi säger ”du är en syndare och det är därför du känner dig som en”, utan genom att vi säger ”Jesus dog för din synd, och det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus”.

Det är inte fakta om hur situationen förhåller sig – oavsett hur korrekta de än må vara – utan evangeliets sanning som sätter oss fria. Vårt jobb är inte att ställa diagnosen genom att peka ut för människor vad som är fel med dem, utan att presentera lösningen om vad Jesus genom sitt fullbordade verk har gjort för dem.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!