Behöver kristna hungra och törsta efter rättfärdighet?

Jesus sa i sin berömda bergspredikan: “Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade” (Matt. 5:6). Följaktligen uppmanas vi ofta i kristna sammanhang att “hungra och törsta efter rättfärdighet”. Detta låter andligt och bra, men behöver pånyttfödda kristna som har Jesus på insidan verkligen göra detta?

Om man bara utgår ifrån detta citat ur Jesu bergspredikan, utan att ta hänsyn till i vilket sammanhang det sades, verkar det förvisso som att Jesus uppmanar oss att hungra och törsta efter rättfärdighet idag. Men vem sa Jesus detta till? Han talade till en judisk åhörarskara, till människor som strävade efter att bli rättfärdiga genom att hålla lagen, före han hade dött på korset och uppstått ifrån de döda.

 I Johannesevangeliet kapitel 4 säger Jesus det följande till den samaritiska kvinnan vid brunnen: Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv” (Joh. 4:14).

Vi ser här att den som dricker Jesu vatten “aldrig någonsin ska törsta”. Hur går detta ihop med “saligförklaringen” av de som hungrar och törstar efter rättfärdighet? Motsäger Jesus sig själv?

I ett annat bibelställe, i Johannesevangeliet kapitel 7, säger Jesus, också då till judar, innan Han dött och uppstått:

37 “Om någon är törstig, kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. (Joh. 7:37-39)

Vi ser här tydligt och klart att det vatten Jesus talar om, och ger oss att dricka av, är en bild på den Helige Ande som vi får när vi tror på Honom. Vi ser också att löftet om Anden bara kunde uppfyllas efter att Jesus blivit ”förhärligad”, alltså efter att han dött och uppstått och farit tillbaka till himmelen. Den Helige Ande var ännu inte utgjuten över jorden före korset. Detta skedde först på pingstdagen, efter korset.

Vi som är kristna idag lever efter korset och kan därmed – i motsats till judarna före korset – dricka av Andens vatten “fritt och för intet”. Med andra ord: Om vi tror på Jesus, och har den Helige Ande på insidan behöver vi aldrig någonsin törsta mer!

I 1 Kor. 1:30, efter korset, säger Paulus: “Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning” (1 Kor. 1:30).

Ser du att Jesus har blivit gjord till rättfärdighet för dig och mig? Hur skedde detta? Genom Jesu död och uppståndelse! När vi tar emot Jesus i våra liv får vi också del av Hans egen rättfärdighet. Varför hungra eller törsta efter någon annan rättfärdighet än Jesus själv, som är vår rättfärdighet? Bibeln lär ut att vår egen rättfärdighet, den som bygger på våra egna ”goda” gärningar, är som en ”smutsig klädnad” (Jes. 64:6). Varför skulle vi vilja klä oss med en smutsig klädnad när vi fått rättfärdighetens vita klädnad av Jesus?

Ska vi hungra och törsta efter rättfärdighet idag? Om man inte har Jesus på insidan så kanske det kan finnas en poäng med detta, men det är ännu bättre att helt enkelt ta emot Jesus istället. Kom till Honom. Han är mättnaden, som gör att vi aldrig någonsin behöver hungra eller törsta mer.

Men för oss pånyttfödda kristna är det faktiskt ren otro att hungra och törsta efter något vi redan har. Detta går emot Jesu fullbordade verk. Jesus är vår rättfärdighet. Har vi honom så är vi rättfärdiga. Dricker vi av Hans levande vatten så ska vi aldrig någonsin behöva hungra eller törsta mer.

Istället för att jaga, söka, hungra eller törsta efter rättfärdighet – låt oss vila i Jesus Kristus och ständigt koppla med Honom, Han som är vår rättfärdighet.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!