Bör vi förvänta oss en ny andeutgjutelse?

Ofta – inte minst på bönemöten – får vi höra att vi måste be till Gud om en ny ande-utgjutelse. Vi ber därför böner som ”Gud sänd din Ande, eller ”utgjut din Ande på nytt över Skandinavien” osv. Det bibelord som ofta åberopas i sammanhanget, löftet om Andens utgjutelse från Joels bok i det gamla testamentet, citerades av Petrus i sin predikan på den första pingstdagen:

17Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. 18Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera. 19Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. 20Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. 21Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. (Apg. 2:17-21)

Detta var alltså ett citat från det gamla testamentet angående löftet om Andens utgjutelse. Men orsaken till varför Petrus citerade dessa verser från Joels bok på pingstdagen, var inte för att han trodde att detta skulle ske i framtiden, utan för att denna profetia nu, exakt den här dagen, hade gått i uppfyllelse!

Innan Jesu död och uppståndelse, och innan Han återvänt till himlen och satt sig på Gud Faderns högra sida, var den Helige Ande inte utgjuten på jorden på samma sätt som idag. I det gamla testamentet verkade den Helige Ande främst genom prästen, profeten och kungen. Anden var inte tillgänglig för alla människor, eftersom Han ännu inte hade utgjutits över jorden (vilket bara kunde ske efter att Gud genom Jesus hade försonat världen med sig själv).

Men på den första pingstdagen gick Joels profetia i uppfyllelse. Den Helige Ande har sedan dess varit utgjuten under de senaste 2000 åren! Vi behöver därför inte be om en ny ande-utgjutelse. Den Helige Ande är idag tillgänglig för varje troende!

Istället för att be Gud om att göra vad Han redan har gjort, kan vi istället säga: ”Tack Gud att den Helige Ande bor i mig. Hjälp mig att samarbeta med Honom idag.” Att be om en ny ande-utgjutelse är bortkastad tid. Det är bättre att vi börjar tro på att den Helige Ande faktiskt bor i oss, och att vi istället bedjande går ut och predikar evangeliet!

Bönemöten där vi ber till Gud om att Han på nytt ska utgjuta sin Ande, är inte bara ett uttryck för okunskap och otro – det kan också lätt bli en ursäkt till passivitet. Istället för att göra vad Jesus har sagt åt oss, att gå ut, gömmer vi oss i våra kyrkor och väntar på en känsla, eller att Gud på något sätt ska falla ner (som på pingstdagen), så att våra kyrkor plötsligt ska fyllas av hungrande människor.

Om du är frälst och döpt i den Helige Ande, så bor Han i dig i fullt mått (Joh. 1:16, Kol. 2:9-10). Istället för att vänta på en ny ande-utgjutelse, börja tro på att den Helige Ande bor i dig!  När vi lämnar vår bekvämlighet och tar ett steg ut i tro och börjar göra vad Jesus sagt till oss i missionsbefallningen, går den Helige Ande med oss.

Den kända evangelisten T.L. Osborn sa: ”Jag ber inte ner Gud, jag predikar ut Honom”. När Jesus predikas och representeras på rätt sätt, är den Helige Ande alltid där och bekräftar budskapet.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!