Den Helige Ande är positiv

Den Helige Ande är positiv. Han har en positiv tjänst. Han pekar inte hela tiden ut dina misstag eller felsteg. Då skulle Han behöva hålla på dagarna i ända. Nej, den Helige Ande pekar på Jesus, vilka vi är och vad vi har i Honom. Många har misstolkat vad det betyder att den Helige Ande överbevisar om synd, rättfärdighet och dom. Johan går här igenom vad detta betyder och vad Jesus menade.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!