Död från synden – frihet genom identifikation med Kristus

1 Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? 2 Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? 3 Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? 4 Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. 5 För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden7 Den som är död är förklarad fri från synden. 8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. 9 Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. 10 Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. 11 Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. 12 Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. 13 Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. 14 Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden. (Rom. 6:1-14)

 

Just nu pågår något tragiskt i svenskt kristenhet. Pastorn för Sveriges första och största pingstförsamling gick nyligen ut offentligt och påstod att det inte rakt ut framgår av bibeln att utlevd homosexualitet är synd. Han har dessutom öppnat upp för att personer som lever i utlevd homosexualitet ska tillåtas att vara ledare i församlingen. Pastorn har gett uttryck för att den förändring som nu sker i synen på homosexualitet i själva verket kan ha initierats ”av den Helige Ande”. 2000 års enhetlig teologi beträffande denna fråga ska uppenbarligen plötsligt överges.

 

För 20 år sedan hade detta förmodligen lett till att pastorn ifråga hade avsatts från ledarskapet i sin församling. Hade det skett under tiden då den svenska pingströrelsens grundare, Levi Pethrus, alltjämt levde, skulle pastorn med all säkerhet aldrig mer ha fått predika i en svensk pingstförsamling.

 

Det verkar pågå en intensiv kampanj för att ändra synen på homosexualitet inom svensk frikyrklighet. Till synes står ett relativt fåtal individer, i praktiken påhejade av den kristna dagstidningen Dagen, bakom denna agenda. Budskapet verkar (i praktiken) vara följande: ”Det går inte att bli fri från sexuella begär och eftersom detta inte är möjligt måste det vara ok att leva ut de sexuella begär man fötts med.” Detta är en lögn från mörkrets makter med syftet att abortera tron på att Gud förmår att förvandla människors liv och sätta dem fria från syndens makt.

 

En icke pånyttfödd person – oavsett hur bra och god denne tror sig vara – kan inte leva ett rättfärdigt liv (utifrån Guds perspektiv), eftersom personen i fråga är en syndare till naturen. Vi pånyttfödda har dock blivit korsfästa med Kristus så att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre måste vara slavar under synden! Som pånyttfödda troende har vi en valmöjlighet: Vi kan välja om vi vill ställa våra kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten eller inte! Synden har inte längre någon rätt att vara herre över oss eftersom vi inte står under lagen utan under nåden! På grund av att vi – genom Jesu blod – har fri tillgång till nådens tron kan vi också få styrka och kraft ifrån Gud att stå emot världsliga och syndiga begär och leva ett rättfärdigt och heligt liv.

 

Vårt budskap är och förblir detsamma: Vi kommunicerar Guds villkorslösa nåd och kärlek gentemot alla människor genom Jesus Kristus. Evangeliets goda nyheter om Jesu försoningsverk och syndernas förlåtelse inkluderar alla, oavsett vilka vi är, vad vi kämpar med och vad för bakgrund vi har. Utan Jesus Kristus är vi alla syndare i avsaknad av härligheten från Gud. Guds församling får aldrig bli en klubb för de präktigas inbördes beundran, utan måste vara ett sjukhus som välkomnar alla sorters syndare (inklusive oss själva) med öppna armar.

 

Vad evangeliet dock inte gör är att förneka syndens verklighet, eller att hävda att något som enligt både det gamla och det nya testamentet i bibeln klart och tydligt definieras som synd inte längre är det. För att människor ska kunna inse att de är syndare och i behov av Guds nåd och frälsning genom Jesus Kristus, behöver de förstå vad synden är. Ytterst sett är synden en brusten relation med Gud. Frukten av denna brustna relation är syndiga och omoraliska handlingar, inklusive utlevd homosexualitet. I det nya förbundet är det den Helige Andes jobb att överbevisa människan om synden som har med hennes brustna relation med Gud att göra – synden att inte tro på Jesus (Joh. 16:7-9).

 

För den självrättfärdige har dock Mose lag alltjämt funktionen att tysta dennes mun så att hon inser att hon är en syndare i behov av Guds nåd och barmhärtighet. Detta inkluderar den religiöse farisén som tror sig vara bättre än alla andra, men även den som lever i sexuell omoral och utlevd homosexualitet, utan att tro sig behöva omvända sig från sin livsstil (se 1 Tim. 1:8-11).

 

Evangeliets budskap till troende som kämpar med frestelser och synd – oavsett vad för synd det handlar om – är: Dina synder är förlåtna, det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Gud älskar dig, kom till Honom som du är. Identifiera dig med Jesu död och uppståndelse. Se dig själv som död för synden och levande för Kristus. Du är inte vad dina tankar eller känslor säger att du är, utan vad Guds ord säger att du är. Du är rättfärdig i Kristus och på grund av detta kan du leva i frihet från all form av sexuell synd och omoral. Syndens kropp har förlorat sitt grepp om ditt liv så att du nu kan leva ett rent liv. Du är fri. Du har din sanna identitet i Kristus.

 

Omvändelse – vilket är ett centralt begrepp både i det gamla och det nya förbundet – handlar om att ändra sig från världens sätt att tänka till att istället tänka i enlighet med evangeliets budskap.

 

En troende förälder som har ett barn som kämpar med sin sexuella identitet, bör ställa sig själv frågan: Låter jag min personliga erfarenhet och kärleken till mitt barn att leda till att jag överger evangeliet och börjar tänka som världen, eller håller jag fast vid Guds ord, troheten till Jesus och Hans fullbordade verk?

 

En troende som kämpar med sin sexuella identitet bör ställa sig själv frågan: Vad är viktigast – min ”rätt” att få leva ut mina egna sexuella begär eller lydnaden och troheten till Gud och Hans  Ord?

 

Jesu ord om att den som vill följa Honom måste vara beredd att förneka sig själv och ta sitt kors och följa Honom (Matt. 16:24) och att den som inte sätter Jesus högre än sin familj och sitt eget liv inte kan vara Hans lärjunge (Luk. 14:26), har aldrig varit mer aktuella.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!