Effektiv tro

Före korset, sa Jesus angående personer som Han interagerade med att de hade ”liten”, ”stor”, eller ”ingen” tro. Men dessa personer var då ännu inte födda på nytt, eftersom det bara blev möjligt att bli född på nytt först efter Jesu död och uppståndelse.

Jesus var ”den förstfödde från de döda” (Kol. 1:18), vilket innebär att Hans egen död och uppståndelse var startpunkten för den tidsålder då människosläktet kunde bli födda på nytt, genom att få en ny och rättfärdig natur på insidan.

Efter korset, nämns det aldrig i bibeln att troende skulle ha ”liten”, ”stor”, eller ”ingen” tro. Istället förutsätts att de troende faktiskt har tro! Aposteln Paulus säger i Romarbrevet att alla troende har fått, inte ”ett mått av tro”, vilket vissa bibelöversättningar felaktigt säger, utan ”trons mått” (Rom. 12:3).

Inte nog med att varje person som tror på Jesus har fått ”trons mått”. När aposteln Petrus tilltalade troende, efter korset, sa han:

”Till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi.” (2 Pet. 1:1)

När vi blir födda på nytt och mottar Guds egen rättfärdighet som är en gåva, får vi också ”samma dyrbara tro” som Petrus – mannen som väckte upp döda och såg folkskaror helade genom sin egen skugga!

Jesus själv är trons upphovsman och fullkomnare (Hebr. 12:2), vilket innebär att Jesus själv är trons källa. Den som har Jesus, har också tro, eftersom Han är vår tro! Detta betyder att alla pånyttfödda troende, efter korset, har all tro vi någonsin kommer att behöva. Därmed kan vi en gång för alla avsluta den ändlösa jakten på mer tro, som verkar sysselsätta många kristna idag.

Men trots att alla pånyttfödda redan har tro, innebär detta inte att tron är verksam på ett effektivt sätt i varje troendes liv. Detta är uppenbart. Vissa får uppleva att deras tro är verksam, och får skörda de positiva frukterna därav, medan andra inte verkar få sin tro att fungera.

Hur blir då tron verksam och effektiv, så att den fungerar och producerar resultat i våra liv? Svaret hittar vi i brevet till Filemon. Paulus säger:

”Jag ber att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge klar insikt om allt det goda som vi har i Kristus” (Fil. 1:6).

Tyvärr får inte svenska översättningar fram samma goda lydelse av denna vers som många av de engelska bibelöversättningarna:

“That the sharing of your faith may become effective by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus” (Fil. 1:6, King James 2000 Bible). 

 Paulus säger alltså: din tro blir effektiv genom att du tillkännager allt det goda du redan har på insidan, i Kristus.

Vår tro blir inte effektiv genom att vi jagar efter Guds välsignelser, som om vi inte redan har dem. Effektiv tro är ett resultat av att vi tillkännager det goda vi redan har i Kristus, på grund av Hans död och uppståndelse.

Med andra ord: När vi fäster blicken på Jesus och Hans fullbordade verk, och fokuserar på vilka vi är och vad vi har i Honom, blir den tro vi redan har på insidan verksam.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!