En medlare mellan Gud och människor

I det gamla förbundet var inte den Helige Ande utgjuten på jorden på samma sätt som idag. Närhelst någon behövde få ett ord från Gud gick de antingen till prästen eller profeten. Men i det nya förbundet finns bara en medlare mellan Gud och människan – Jesus Kristus. I det nya förbundet finns ingen hierarki eller mellanhand när det gäller att ha tillgång till Gud. Kristus bor i varje pånyttfödd troende. Varje troende har tillträde till Gud och kan själv höra ifrån Gud. Reflektioner efter påven Franciscus besök i Sverige.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!