Behövs ”trosbudskapet” idag?

Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.” (Hebr. 11:6)

”…Men ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer?” (Luk. 18:8)

Tyvärr har det så kallade ”trosbudskapet” ofta kommit att förknippas med en överfokusering på pengar och manipulativa kollekttal. Det har också associerats med ett auktoritärt ledarskap, där medlemmar blint uppmanas att följa ledaren med stort L, utan att vare sig ställa frågor eller tänka för sig själva. Naturligtvis behöver vi inte mer av detta!

Men trots att det funnits en rad avarter och felbetoningar, är kärnan i trosbudskapet det följande:

  • Gud är en god Gud, som vill att vi ska få erfara Hans välsignelser, inte bara en gång när vi kommer till himlen, utan här på jorden, idag.
  • Gud griper in i våra liv när vi förtröstar på Jesus och håller fast vid Hans ord och löften.
  • Gud vill hela alla som lider av sjukdom därför att Jesus bar våra sjukdomar på korset och helande är en del av försoningen.
  • Gud vill att vi ska må bra i vårt själsliv och åtnjuta sunda och goda relationer till andra människor.
  • Gud vill att kristna ska ha starka och harmoniska äktenskap – som håller livet ut.
  • Gud vill att vi ska uppleva ekonomiskt välstånd så att vi inte bara kan leva ett bra liv och ha allt vi behöver, men också kunna ge till ”varje gott verk” (2 Kor. 9:8).

För att sammanfatta: Den så kallade trosförkunnelsen är att Gud vill att vi ska lyckas i livet, vara välsignade på alla livets områden, så att Guds plan för våra liv kan gå i fullbordan.

”Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt och att du är frisk, liksom det är väl med din själ.” (3 Joh. v. 2)

Aposteln Johannes var knappast i köttet när han skrev till Gaius att han hoppades att allt stod väl till med honom! Johannes önskan är ett uttryck för Guds vilja för varje människa idag.

Behövs undervisning om detta idag? Jag tror vi behöver detta mer än någonsin. Men trosundervisning måste vara Jesus-centrerad och baseras på uppenbarelsen om Guds nåd och det nya förbundet. Annars blir undervisning om tro lätt ren och skär lagiskhet med ”sju steg till seger” hit, ”tio nycklar till väckelse” dit, där det kristna livet blir en stress och press, istället för att leda in oss i vad bibeln kallar ”trons vila”.

Tro kommer inte nödvändigtvis av att vi predikar om tro. Sann tro kommer av att predika Jesus och Hans fullbordade verk på korset. När vi ser Jesus och Hans nåd flödar tron naturligt. Tron agerar på kunskapen om vad vi av nåd redan har fått i Kristus. Den hjälper oss att få tag på vad som redan tillhör oss i den andliga världen, så att det manifesteras i den fysiska och blir en upplevd verklighet i våra liv.

Tyvärr så har mycket av den trosundervisning som predikats innehållit en blandning av sanningar från det gamla och det nya förbundet. Men just nu sker en revolution över hela världen inom Kristi kropp, när det gäller att upptäcka nåden och det nya förbundet – och där lagiskhet och det gamla förbundets lära och mentalitet alltmer kastas ut.

Om det nya förbundet och Guds nåd är grunden, blir sund trosundervisning ett mycket viktigt komplement som hjälper kristna att leva ett liv i seger. Och det behöver vi definitivt se mer av!

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!