Evangeliematematik

10 ”Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre publikan. 11 Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. 12 Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar. 13 Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. 14 Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.” (Luk. 18:10-14)

Två män – en farisé och en publikan – gick till templet för att be. Farisén kom inför Gud baserat på vad han själv hade presterat, medan publikanen, som av judarna betraktades som landsförrädare och den värsta av syndare, inte vågade förtrösta på något annat än Guds nåd. Jesus sa att bara en av dem gick hem rättfärdig – publikanen.

Tänk på farisén. Fariséerna var dåtidens helgelserörelse i det judiska samhället. Han varken stal eller begick äktenskapsbrott. Han gav tionde av allt han tjänade, och fastade dessutom två gånger i veckan! Låter inte detta som en drömmedlem för varje pastor och församling i Skandinavien idag? Men ändå fick han gå hem helt tomhänt.

Vad kan vi lära oss av detta? Att vi bara kan komma inför Gud baserat på nåd. Det finns inget värre i Guds ögon än självrättfärdighet, vilket helt enkelt är högmod. Kärnan i självrättfärdighet är att vi förtröstar på våra egna gärningar och prestationer inför Gud, istället för att förtrösta på Guds villkorslösa kärlek och nåd – bevisad genom att Gud sände Jesus att dö för oss när vi ännu var syndare (Rom 5:8).

När vi kommer inför Gud med vår egen självrättfärdighet blir resultatet alltid detsamma. Vi går tomhänta därifrån. Detta kan sammanfattas i en matematisk formel, som kallas evangeliematematik. Formeln lyder:

Jesus + något = 0

Jesus, plus våra egna ansträngningar och prestationer, blir lika med noll. Om vi kommer till Gud baserat på Jesus plus vad vi har gjort, går vi hem tomhänta precis som den självrättfärdiga farisén.

Men denna formel är ännu inte komplett. Här kommer den andra och goda delen:

Jesus + 0 = ALLT

När vi kommer till Gud bara baserat på vem Jesus är och vad Han gjort får vi allt. Alla Guds löften har fått sitt ”ja och amen” genom Jesus Kristus (2 Kor. 1:20). Detta betyder att Jesus å våra vägnar redan har uppfyllt alla villkor för att vi ska kunna vandra i Guds välsignelse. Vår del är helt enkelt att förtrösta på att Jesus och Hans fullbordade verk räcker.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!