Fördelarna med bön i tungor

”Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den helige Ande.” (Jud. 1:20)

Som troende på Jesus i det nya förbundet kan vi ha ett mycket rikare böneliv än vad som var möjligt före korset, i det gamla förbundet. Inte bara för att vi nu kan be i Jesu namn, och utifrån en position av seger baserat på Jesu död och uppståndelse, utan också för att vi har privilegiet att be i tungor.

Tungotalet är ett väldigt kraftfullt redskap som Gud har gett oss, och som för med sig en rad positiva fördelar. Eftersom psalmisten uppmanar oss att inte glömma fördelarna (eng. ”benefits”) till följd av vår relation med Gud (Ps. 103:2), vill jag fokusera på några av fördelarna med bön i tungor nedan:

  • Genom att be i tungor synkroniserar vi oss själva med Gud och blir mer mottagliga för att höra Hans röst. Bön i tungor hjälper oss därmed att umgås med Gud och gör oss öppna för att ta emot vägledning från Honom.
  • Bön i tungor ger vila till själen och leder till andlig vederkvickelse – det fungerar som en andlig ”batteriuppladdning” och påfyllning på insidan (Jes. 28:11-12).
  • Bön i tungor gör att vi byggs upp ”på vår allra heligaste tro” – dvs. vår tro och vår inre människa styrks (Jud. 1:20).
  • Bön i tungor hjälper oss att hålla oss kvar i Guds kärlek. Dels blir vi påminda av den Helige Ande om hur mycket Gud älskar oss – oavsett vilka omständigheter vi går igenom – och dels får vi styrka från den Helige Ande att vandra i kärlek gentemot våra medmänniskor (Jud. 1:20-21).
  • När vi ber i tungor, ber vi i enlighet med Guds vilja, därför att det inte är vi som ber med vår begränsade kunskap och förståelse, utan den Helige Ande som ber i och genom oss. Ofta befinner vi oss i ett läge där vi inte vet vad Guds vilja är i en viss situation, eller hur ett visst problem ska lösas. När vi själva inte vet hur vi ska be, så vet den Helige Ande allt. När vi ber i tungor ber Anden ut Guds lösning på problemet i och genom oss (Rom. 8:26-27).
  • Bön i tungor berikar vårt böneliv och leder in oss i en livsstil av förbönstjänst, där vi inte bara ber för oss själva och våra nära och kära, utan också för andra. Gud kan använda oss till att be för människor, nationer, eller situationer på andra sidan jordklotet utan att vi själva är medvetna om vad som pågår (Rom. 8:27).
  • Bön i tungor hjälper oss också att tillbe Gud på ett mer innerligt och intimt sätt än vad som är möjligt om vi bara tillber Gud med vårt förstånd. Jesus talade om att Fadern vill ha tillbedjare som tillber iande och sanning (Joh. 4:24), och Paulus betonade att vi kan lovsjunga och tacka Gud i anden (1 Kor. 14:15-16). Vi kan med andra ord tillbe Gud med vårt tungotal, vilket tar vårt böneliv till en helt ny och högre dimension!
  • Bön i tungor öppnar upp för ett övernaturligt liv, där den Helige Andes gåvor kan flöda mer fritt genom oss, jämfört med vad som är fallet om vi inte ber i tungor.

Bön i tungor är ett kraftfullt verktyg som Gud av nåd har gett till pånyttfödda troende i det nya förbundet. Ett böneliv utan att bön i tungor är som att ha ett halvfullt glas med vatten, medan ett böneliv som inkluderar bön i tungor är som att ha en överflödande flod till förfogande. Jesus beskrev detta som ”strömmar av levande vatten” på insidan (Joh. 7:38).

Aposteln Paulus förstod vikten av att be i tungor och berättade därför frimodigt för församlingen i Korinth att han minsann bad i tungor ”mer än dem alla” (1 Kor. 14:18).

Jag anser att vi kristna borde be i tungor dagligen i vår kommunikation med Gud. Tyvärr finns det många kristna som har mottagit dopet i den Helige Ande och som kan tala i tungor, men som inte använder det. Låt oss använda oss av detta kraftfulla verktyg som Gud har gett oss – inte som en börda eller ett måste, utan som en förmån. Gud varken tvingar eller manipulerar oss till att be i tungor (men kan givetvis inspirera oss till det). Det är upp till oss att praktisera tungotalet.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!