Nyårshälsningar och nedräkning till kampanj i Malaba

Käre vän, 

Vi vill med detta meddelande önska Er ett Gott Nytt År! Tusen tack till dig som stött GraceLove ekonomiskt och med dina förböner under 2016! Må 2017 vara ett år av seger, glädje och genombrott i ditt och dina familjemedlemmars liv!

Kampanj i Malaba om några dagar

Vi har nu bara några dagar kvar till vår nästa kampanj i Malaba, en gränsstad mellan Kenya och Uganda. Vi förväntar oss att Gud ska röra vid många människor i staden till frälsning och helande, och att uppenbarelsen om det nya förbundet ska etableras i många pastorer och troende.

På grund av att en storm precis förstört kyrkobyggnaden till den lokala församling vi samarbetar med på plats, och på grund av bristande finanser, var vi på väg att skjuta upp eventet, men i sista stund bestämde vi oss, i samråd med den lokala organisationskommittén, att kliva ut i tro och genomföra kampanjen och seminariet som planerat.

Vi är tacksamma för förböner för Malaba-kampanjen! Tack för att du står med oss!

Ny undervisning varje vecka på gracelove.se

Under hösten har vi fortsatt lägga ut en ny undervisning varje vecka baserat på det nya förbundet på vår hemsida. Den senaste undervisningen, om att helande är en del av försoningen, kan du titta på här.

Vikten av att hålla ut i tro

Tyvärr hör vi idag en del kristna predikanter förkunna att Gud ”möjligen vill hela vissa men inte alla”. I stunder när vi själva går igenom hälsoproblem kan vi frestas att tro att Gud kanske trots allt inte vill hela alla. Personligen har jag (Johan) upplevt 1,5 år av svåra ryggsmärtor till följd av en diskskada i samband med att jag spelade tennis. Trots att jag gjort allt jag kunnat för att be för helande, stå i tro för helande, och befalla ryggsmärta att lämna, så har problemen fortsatt under en lång tid. Paradoxalt nog har jag under denna period fått se Gud använda mig till att hela många sjuka under vår kampanj i Malindi i augusti, samtidigt som jag själv lidit av svåra smärtor. (Gud använder oss trots vår mänskliga svaghet.) Det har varit frustrerande att stå i tro för helande utan att se helandet manifesteras. Men aldrig kommer jag att böja mig på det faktum att Gud är god, att jag är helad genom Jesus sår, och att Guds vilja för mig är att jag ska vandra i hälsa! Den senaste tiden har ryggen blivit bättre och bättre, sakta men säkert, och vi förväntar oss att ett fullständigt helande ska manifesteras. (Tack till dig som stått med oss i tro för fullt helande för min rygg!)

LÅT OSS INTE ANPASSA VÅR TEOLOGI EFTER VÅRA OMSTÄNDIGHETER, UTAN ISTÄLLET HÅLLA FAST VID GUDS ORD OCH GENOM ORDET FÖRÄNDRA VÅRA OMSTÄNDIGHETER! Det är genom tro och uthållighet vi får vad utlovat är, Hebr. 6:12.

Kommer Jesus att finna tro på jorden?

I ett sammanhang där Jesus undervisade om uthållig bön ställde Han sig frågan huruvida Han skulle ”finna tro på jorden” vid sin återkomst? (se Luk. 18:8). Det var som att Jesus visste att människor (och även predikanter) skulle försöka intellektualisera det övernaturliga och försöka bortförklara alla bibeltexter om helande och att Gud är en god Gud som griper in i vår vardag när vi tror på Honom. 

”Men vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade, utan dem som tror och vinner sina själar” (Hebr. 10:39).

Oavsett vad du går igenom just nu, vare sig det är personliga utmaningar, eller utmaningar som rör din släkt och familj; Detta problem kan tyckas stort i dina ögon men utifrån Guds perspektiv är det litet! Låt oss hålla ut i tro på att Gud hör bön och griper in i våra liv. Låt oss tillhöra en skara som Jesus finner tro i vid sin återkomst.

Bästa nyårshälsningar,

Johan & Tracy

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!