Helgad av nåd

Är Guds nåd ett ämne vi plockar upp från vår ”andliga verktygslåda” för att vinna människor och få dem frälsta, medan vi för de som redan är troende i huvudsak ska fokusera på andra (underförstått mer viktiga) ämnen för att få dem att mogna i sin tro?

Svaret är nej. Evangeliet är Guds kraft till frälsning (Rom.1:16) på alla livets områden, och Gud nåd är evangeliets kärna. Det är på grund av detta som Paulus kallar evangeliet ”nådens evangelium”.

Nåd är alltså centralt för hela det kristna livet – inte bara frälsningen. Allt är av nåd. Visste du att samma nåd som frälser oss också helgar oss och fostrar oss att leva Gudfruktigt och hängivet för Gud?

Paulus sa i sitt brev till Titus:

11 Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. 14 Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. (Titus 2:11-14)

Vi ser här tydligt att samma nåd som frälser oss också verkar helgelse i våra liv. Vad innebär det att vi blir frälsta av nåd? Att frälsningen är en gåva, som inte handlar om vad vi har presterat, utan som helt enkelt baseras på vad Jesus har gjort för oss och genom att vi i tro tar emot detta. Att vi är frälsta av nåd innebär att vi är frälsta trots att vi inte förtjänat det.

Hur blir vi helgade så att vi lever ett Gudfruktigt liv för Gud? Svaret är detsamma här: Genom att Guds nåd  – Hans oförtjänta favör – får verka i våra liv.

Lika lite som lagen kunde frälsa oss har den makt att verka helgelse i våra liv. Allt handlar om nåd från början till slut.

Hur mognar vi i vårt kristna liv? Genom att fokusera på Guds nåd, mata oss med undervisning och Guds nåd och ständigt leva i vetskapen om Guds villkorslösa kärlek gentemot oss genom Jesus Kristus. Gud nåd inte bara frälser oss – den fostrar oss att leva ett heligt liv och utrustar oss med iver att göra goda gärningar.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!