Rapport från Malindi, Kenya

Vi kan med glädje rapportera att kampanjen i Malindi var mycket framgångsrik. Hundratals människor gensvarade på frälsningsinbjudan och många blev helade av Jesus varje kväll. En ny församling startades i samband med kampanjen, och många av de nyfrälsta har kommit med i denna församling. (Se bilder från kampanjen genom att klicka här.)

Segerrapport efter kampanjen

Evenemanget bestod av 4 kampanjkvällar utomhus på ett fotbollsfält, och ett seminarium som pågick i en kyrka under 3 dagar under morgontimmarna. Pastor Geofrey Situngu, som var ansvarig för planeringen av kampanjen på plats, skrev i ett mail efteråt:

”Sedan ni lämnade har vi upplevt överflödande nåd, människor flockas till församlingen, helandevittnesmål och en plötslig ökning av nya medlemmar… Detta är en nådesrevolution.”

Se när människor tar emot Jesus

Ta gärna del av detta videoklipp på några minuter från den tredje kvällen, då människor ber med i frälsningsbönen för att ta emot Jesus som Herre.

Flera vittnade om helande från HIV

Vi märkte under dagarna i Malindi att väldigt många bär på HIV-viruset, och att detta är förknippat med stor skam för dessa människor. Åtminstone 2 personer vittnade om att de blivit helade från HIV i samband med kampanjen och seminariet och ytterligare 1 person när vi efter kampanjen i Malindi åkte till Uganda.

En pojke helad i ögonen – på seminariet

Seminariet, som innehåll undervisning om det nya förbundet, var först och främst riktat till troende, men även ofrälsta sökte sig hit för att bli helade. En liten pojke, c:a 10 år gammal, kom till seminariet helt ensam, utan sina föräldrar för att bli helad. Han hade ett problem med ögonen som gjorde att tårar strömmande ner från hans ögon hela tiden. Jesus botade honom!

Ett kort stopp i Uganda

Efter kampanjen åkte vi vägen via Uganda och fick då möjlighet att predika i en församling mitt i slummen i huvudstaden Kampala. Flera personer vittnade om att de blivit helade under mötet, men vi minns särskilt en kvinna som var med i lovsångsteamet som i 10 års tid haft problem med sina öron. Problemet bestod i att hon fick stora smärtor när hon vistades i ett rum med hög ljudvolym. Tidigare under denna gudstjänst hade hon fått stiga ner från scenen på grund av smärtorna, men efter att vi befallde sjukdom att lämna i Jesu namn så vittnade hon om att hon nu var helad. Många andra saker inträffade, men om vi bara åkte till Uganda för denna kvinnas skull så var det definitivt värt det!

Stort tack för stöd!

Detta event hade inte blivit möjligt utan hjälp från våra understödjare. Stort tack till dig som stöttat oss ekonomiskt och/eller stått med oss i bön!

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!