Hur man kan övervinna frestelser

Vi får alla möta frestelser av olika slag i livet; frestelser på det sexuella området, frestelsen att förtrösta på pengar i stället för på Gud, frestelsen att ge upp och sluta tro på Gud och vad Han har lovat, frestelsen att tänka och agera i enlighet med denna världs tänkande etc.

För att kunna övervinna måste vi till att börja med vara medvetna om att Gud inte ligger bakom de frestelser vi får möta. Om Gud vore frestelsens ursprung vore det lönlöst att försöka kämpa emot. Det är inte en tillfällighet att djävulen kallas “frestaren” i bibeln (se Matt. 4:3).

Aposteln Jakob är glasklar över att Gud inte är upphovsmannen bakom våra frestelser:

13 Ingen som blir frestad ska säga: ”Det är Gud som frestar mig.” Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. 14 Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. 15 När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. 16 Bedra inte er själva, mina älskade bröder. (Jak. 1:13-15)

Gud frestar oss alltså inte, utan har tvärtom tillhandahållit vad vi behöver för att kunna övervinna alla de frestelser vi någonsin får möta – till följd av Jesu seger över synden och döden genom korset och uppståndelsen.

Hur kan vi då övervinna frestelser?

  1. Vi kan bara övervinna frestelser genom Guds nåd

Vi klarar varken av att avhålla oss ifrån att falla i synd eller att leva ett heligt liv i vår egen kraft och förmåga; utan bara genom den Helige Andes hjälp och kraft.

”Han som har makt att bevara er från fall och föra fram er fläckfria och jublande inför sin härlighet…” (Judas v. 24)

Gud förmår att bevara oss ifrån att falla. Detta baseras inte på våra egna prestationer eller vår egen godhet, utan på Guds (oförtjänta) nåd.

Innan Jesus tillfångatogs i Getsemane, sa Han till sina lärjungar:

”Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.” (Matt. 26:41)

Den som inte har ett aktivt böneliv; en nära relation med Jesus, kommer förr eller senare att falla eftersom ”köttet är svagt” (i betydelsen att vi är svaga i oss själva). Men Jesus är stark. Nyckeln till att övervinna frestelser är att vandra i en nära kärleksrelation med Jesus och förtrösta på att Han förmår att bevara oss ifrån att falla – snarare än att vi förtröstar på oss själva och våra egna prestationer (inklusive vårt eget böneliv).

  1. Vi kan övervinna frestelser därför att vi som pånyttfödda troende har fått en ny och rättfärdig natur på insidan och nu sitter med Kristus i himlen

1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. 3 Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. 4 Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, 5 även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta! 6 Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus7 för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. (Ef. 2:1-7)

Paulus förklarar att efesierna – innan de var födda på nytt – av naturen var vredens barn och levde på den här världens sätt genom att följa vad köttet och tankarna ville. Men – efter att de av nåd blivit födda på nytt – hade de gjorts levande, uppväckts med Kristus och blivit placerade tillsammans med honom i den himmelska världen, ”i Kristus Jesus”.

Vi förknippar normalt det faktum att vi sitter med Kristus i himlen med att vi i Jesu namn kan ta auktoritet över djävulen och hans demoner, vilket är korrekt. Men det innefattar också att vi nu kan leva i seger över synd, så att vi inte längre måste ge efter för världens sätt och tänkande genom att följa våra lustar och köttsliga begär!

De flesta kristna är inte medvetna om vilka de är i Kristus och att de har fått en ny och rättfärdig natur på insidan, i samband med att de blev födda på nytt. De ser sig själva som ”syndare frälsta av nåd”, vilket är inkorrekt. Vi var syndare som blev frälsta av nåd, men är nu inte längre ”syndare” utan ”heliga” – genom att vi blivit gjorda rättfärdiga i Kristus (2 Kor. 5:21). Så länge vi ser oss själva som ”syndare frälsta av nåd” kommer vi – förr eller senare – att ge efter för frestelsen. Men när vi förstått att vi är rättfärdiga i Kristus och sitter med Honom i den himmelska världen, ger detta oss styrka att hålla ut och inte ge vika för frestelsen. Evangeliets sanning sätter oss fria från syndens makt över våra liv!

  1. Vi kan övervinna frestelser genom att tala ut Guds ord med vår mun

När Jesus frestades av djävulen i öknen, svarade Han genom att säga: ”Det står skrivet…” Han övervann varje frestelse genom att tala ut Guds ord med sin mun.

Närhelst vi möter frestelser kan vi omedelbart mota bort dem genom de ord vi talar. När vi frestas på det sexuella området genom orena tankar, kan vi omedelbart säga: ”Jag är rättfärdig i Kristus, jag kommer aldrig att agera på denna tanke.” När vi attackeras av tankar av fruktan och otro, till exempel att vi själva eller någon nära anhörig ska råka ut för en bilolycka, kan vi omedelbart säga: ”I Jesus namn kommer varken jag eller mina familjemedlemmar någonsin vara med om en bilolycka!”

Visste du att du i stor utsträckning kan kontrollera din livsriktning genom de ord du talar?

”Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt.” (Prov. 18:21)

Notera att våra ord inte bara har potential att producera negativa, utan även positiva, konsekvenser. Tungan har makt över både död och liv. Vi kan tala positiva tros-ord över oss själva och på så sätt försäkra oss om att goda saker händer i våra liv!

2 Vi begår alla många fel. Om någon är felfri i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. 3 När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss styr vi också hela hans kropp. 4 Se också på fartygen, som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de med ett litet roder dit rorsmannen vill. (Jak. 3:2-4)

Kontrollera vad du säger med din mun och du kommer att kunna kontrollera hela din kropp. På samma sätt som en häst kontrolleras med ett betsel och ett fartygs färdriktning kontrolleras av ett relativt litet roder, kan vi – med vår tunga – kontrollera riktningen i våra liv genom de ord vi talar, förklarar Jakob. Detta är en kraftfull uppenbarelse! Vi kan styra vår livskurs genom de ord vi talar med vår mun!

”De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.” (Upp. 12:11)

Uppenbarelseboken lär oss att vi kan övervinna djävulen genom vårt vittnesbörds ord; vilket är nådens evangelium – genom att tala i enlighet med Jesu fullbordade verk.

 

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!