Förberedelser pågår nu för GraceLove Uganda tour

(Bilden ovan från Gulu i norra Uganda.)

Den planerade kampanjresan till Uganda har tyvärr ställts in till följd av en ny lockdown som gjort de planerade eventen omöjliga att genomföra. Mer information om GraceLoves nästa event kommer inom kort.

(Texten nedan från innan GraceLove Uganda tour ställdes in.)

Förberedelser pågår nu för fullt för nästa evangelisationssatsning; GraceLove Uganda tour. Under juli månad kommer GraceLove att genomföra utåtriktade kampanjer i samarbete med lokala kyrkor i Kampala, Anaka, Gulu och Mbarara. Flera av satsningarna genomförs i samarbete med nya församlingsplanteringsprojekt i syfte att nå ut med evangeliet till människor, som sedan kan läggas till och följas upp av dessa nya församlingar.

Vi har länge haft som mål att nå ut till norra Uganda, som är relativt ”onått” vad gäller evangeliets utbredning, jämfört med övriga delar av landet. Kampanjmötena i Anaka och Gulu blir första gången som GraceLove kommer att genomföra event i norra Uganda, som i större utsträckning än övriga landet präglats av fattigdom, inbördeskrig och krigsherren Jospeh Konys härjningar.

Evenemangen kommer att genomföras i enlighet med de riktlinjer och föreskrifter som gäller med hänsyn till Corona-pandemin.

(På bilden ovan: barn från Acholi-stammen i norra Uganda.)

GraceLoves långsiktiga mål är att alla delar av Uganda ska penetreras med nådens evangelium. Som ett led i detta kommer vi inom kort att registrera och starta upp GraceLove Ministries i Uganda.

För mer information om vilka datum och platser som gäller för GraceLove Uganda tour, klicka här.

Vill du vara med och stödja detta evenemang? Genom att klicka på denna länk har du möjlighet att stödja oss ekonomiskt och på så sätt vara delaktig i att nådens evangelium sprids i Uganda.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!