Hur och varför vi kan älska Gud

35 En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: 36 ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” 37 Han svarade: ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 38 Det är det största och första budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” (Matt. 22:35-40)

25 Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade: ”Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?” 26 Jesus sade till honom: ”Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där?” 27 Han svarade: ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” 28 Jesus sade till honom: ”Du svarade rätt. Gör det, så får du leva.” (Luk. 10:25-28)

Av versarna ovan framgår att det främsta budet i lagen och profeterna – dvs. det viktigaste budet i hela det gamla förbundet – var att man skulle älska Herren av hela sitt hjärta, av hela sin själ och av hela sitt förstånd och kraft. Men hur är det med detta idag? Många tror att det är detta vi främst ska fokusera på när vi delar evangeliet, eftersom det bevisligen var det viktigaste budet i hela det gamla testamentet. Är ”älska Gud av hela ditt hjärta, din själ, ditt förstånd och din kraft” måhända en sammanfattning av evangeliets budskap?

Svaret kanske kommer som en chock. Det är nämligen ”nej”. Vi lever inte under lagen idag, utan under nåden (Rom. 6:14). Notera att Jesus sa till den laglärde att han skulle få evigt liv om han levde upp till det förnämsta budet (Luk 10:28). Tror du den laglärde mannen klarade av detta? Tror du att någon person under hela mänsklighetens historia har klarat att leva upp till lagens kärleksideal? Inte en enda, bortsett ifrån Jesus Kristus själv. Bara Jesus kunde älska Gud på ett fullkomligt sätt. På grund av att Han gjorde det, fullbordade Han lagen, så att vi som lever i det nya förbundet inte skall behöva vara under den.

Men kärlek är givetvis helt centralt i det nya förbundet. ”Störst av allt är kärleken”, sa Paulus (1 Kor. 13:13). Men i oss själva kan vi aldrig älska Gud av hela vårt hjärta, vår själ, vårt förstånd eller vår kraft. Att predika detta, utan att ta med det nya förbundet i ekvationen, är att lägga en orealistisk börda på människor, som de aldrig, oavsett hur mycket de än försöker, kommer att kunna uppfylla.

I det nya förbundet befaller inte Gud oss att älska Honom i vår egen kraft, vilket var fallet under lagen. Vi kan älska Gud på ett sätt som inte var möjligt i det gamla förbundet, av två anledningar:

  1. Gud har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den Helige Ande (Rom. 5:5). Om vi har tagit emot Jesus och har den Helige Ande på insidan, verkar den Helige Ande med sin kärlek gentemot Gud och andra människor i och genom oss. Bara genom den Helige Andes kraft har vi kapacitet att vandra i kärlek på det sätt som Gud har tänkt.
  2. Vi kan älska Gud för att Han först har älskat oss (1 Joh. 4:19). Guds väg i det nya förbundet är inte att säga: ”Jag befaller dig att älska Mig”. Vi kan älska Gud för att Han, genom Jesus, först har älskat oss. Hur har Han först älskat oss? Genom att sända Jesus till försoning för våra synder, så att vi kunde bli heliga och fläckfria inför Honom.

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.” (1 Joh. 4:10)

Ju mer vi förstår hur god Gud är och vad Han gjort för oss genom Jesus, desto mer kan vi också älska Honom och våra medmänniskor. I det nya förbundet börjar inte kärleken med oss, utan med Gud. Vår kärlek till Gud är ett gensvar på Guds kärlek gentemot oss.

”Vi älskar därför att han först har älskat oss.” (1 Joh. 4:19)

Istället för det gamla förbundets 10 budord, tillsammans med hundratals andra lagar och föreskrifter, har vi i det nya förbundet endast ett enda bud att följa. Jesus sade:

”Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.” (Joh. 13:34)

Notera att vi ska älska andra som Jesus har älskat oss. För att vi ska kunna vandra i kärlek måste vi därför först ha fått en uppenbarelse om Guds kärlek till oss.

Kärlek är inte en laggärning, eller något vi pressar fram om vi anstränger oss tillräckligt mycket. Kärlek är en frukt av den Helige Andes verk i oss, som kommer av att vi fått en uppenbarelse om hur mycket Gud älskar oss. Gensvaret från vår sida blir att då att älska tillbaka.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!