Ingen medvetenhet om synd

1Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs, fullkomna dem som träder fram. 2Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete. (Hebr. 10:1-2)

Vad är du mest medveten om i ditt dagliga liv – dina brister, synder och tillkortakommanden, eller din rättfärdighet i Jesus Kristus?

Jag önskar att alla kristna skulle svara att de är mer medvetna om sin rättfärdighet i Kristus, men alltför många kämpar tyvärr med syndamedvetenhet – ofta på grund av att vi har blandat utdaterade sanningar från det gamla förbundet med aktuella sanningar från det nya.

När Hebreerbrevets författare jämförde det gamla förbundets djuroffer med Jesu offerdöd på korset, det nya förbundets enda syndoffer, så konstaterade han det följande:

Bockars och kalvars blod kunde bara åstadkomma en tillfällig avlösning från synd. Men Jesus blod åstadkom en evig återlösning.

Bockars och kalvars blod kunde bara tillfälligt täcka över synden. Men Jesu blod utplånade synden en gång för alla.

Offret av bockars och kalvars blod var bristfälligt och på grund av detta var människor ständigt påminda om sina synder. Men offret av Jesu blod var perfekt och på grund av detta så kan vi idag leva ”utan medvetenhet om synd” (Hebr. 10:2, NKJ övers.)

Tänk på detta: ”Utan medvetenhet om synd”! Är detta en verklighet i ditt liv?

Låt oss gå tillbaka till Adam och Eva innan syndafallet. Guds ursprungsplan var att människan inte skulle ha någon kunskap om vare sig gott eller ont, om rätt eller fel. Guds ville att Adam och Eva skulle leva helt utan syndamedvetenhet i en relationen med Gud som bara baserades på Guds villkorslösa kärlek för dem, istället för på kunskapen om gott och ont. Innan Adam och Eva hade ätit av trädet med kunskap om gott och ont så levde de ett liv i frihet inför Gud utan tanke på skuld eller skam. Detta var Guds ursprungsplan och detta är möjligt för oss idag på grund av Jesu fullbordade verk på korset!

På korset absorberade Jesus alla världens synder i sin kropp, förgångna, nuvarande och framtida (Hebr. 9:26). Och på grund av detta kan vi idag leva ett liv utan medvetenhet om synd!

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!