Hur tron kommer

”Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord.” (Rom. 10:17)

Tro kommer, enligt aposteln Paulus, av Kristi ord. Jag är glad att Folkbibelns översättning är korrekt. Flera engelska översättningar säger: ”faith comes by the hearing of the word of God”; alltså ”tro kommer av att höra Guds ord”. Många kristna missförstår denna vers därför att man per automatik kopplar ihop ”Guds ord” med allt som står i bibeln, och därmed gör man misstaget att anta att tron kommer av allt som står att läsa i bibeln.

Men detta är fel. Missförstå mig inte. Jag tror att hela bibeln, både det gamla och det nya testamentet, är inspirerad av Gud. Jag tror att vi bör läsa hela bibeln idag, för att få inspiration, vishet, hopp och styrka från Gud. Men bibeln innehåller både det gamla och det nya förbundet, både lag och nåd. Och jag tror inte att tron kommer av lagen, för Paulus säger i Galaterbrevet 3:12 att ”lagen är inte av tro” (NKJV).

Tro kommer inte om jag använder bibeln för att predika lag (eller lagiskhet). Till exempel så skulle jag kunna citera en bibelvers från det gamla förbundet som säger att bara om du håller alla Guds bud och stadgar så blir du välsignad. Ett sånt budskap producerar inte tro, utan är snarare helt kontraproduktivt. Syftet med lagen var aldrig att producera tro, utan att visa oss vår egen oförmåga att bli rättfärdiga inför Gud genom våra egna prestationer.

I grundtexten står det inte att tro kommer av att höra Guds ord i bemärkelsen ”allt som står i bibeln”, utan att tro kommer av att höra Kristi ord; dvs. ordet om Kristus. Vad är Kristi ord? Nådens evangelium, baserat på Jesu fullbordade verk, så som det uppenbaras i det nya förbundet.

Tro kommer inte av höra allt som finns i bibeln. Tro kommer från ordet om Jesus Kristus, som vi hittar i bibeln. Med andra ord: Tro kommer inte genom att höra vad vi måste göra för Gud (lag), utan genom att höra vad Gud genom Jesus redan har gjort för oss (nåd).

Lagen säger: Bara om vi håller alla bud och uppfyller ett antal villkor kan vi bli välsignade, helade och befriade etc. Detta kan aldrig producera tro, därför att så länge vi förtröstar på våra egna gärningar, som är bristfälliga, kommer vi ständigt att leva i nederlag. Vår egen lydnad eller godhet blir aldrig bra nog för att vi ska förtjäna Guds välsignelser.

Nådens evangelium, å andra sidan, säger: Jesus har uppfyllt lagen. Han har redan uppfyllt alla villkor å våra vägnar. Vi är inte välsignade på grund av vad vi har presterat, utan på grund av att vi förtröstar på Jesus och vad Han har presterat. I Honom har vi välsignelse, helande, befrielse och allt vi behöver för detta liv.

När vi hör ordet om Jesus och Hans fullbordade verk, kommer tron, eftersom Jesus själv är trons ”upphovsman och fullkomnare” (Hebr. 12:2).

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!