Hur tron är verksam genom kärlek

Förmodligen har du hört att ”tro är verksam genom kärlek”. Detta uttryck är hämtat från Galaterbrevet 5:6 och brukar ofta läras ut såhär: “För att din tro ska kunna verka behöver du vandra i kärlek gentemot God och andra människor. Om din tro inte har fungerat på sistone, har du förmodligen inte vandrat i kärlek tillräckligt mycket.”

Kanske står du inför ett problem som ännu inte blivit löst, trots att du försökt med allt, eller kanske har du bett för någon som inte blev helad, trots att du förväntade dig det. Budskapet vi ofta får höra är: “För att din tro ska fungera behöver du älska Gud och människor mer. Du behöver bli bättre på att vandra i kärlek!”

Vi går ut från våra gudstjänster och gör vårt bästa för att älska andra i tron att våra ansträngningar att vara bättre på att älska ska få vår tro att fungera. Men tyvärr leder detta för det mesta inte till någon verklig förändring, och efter ett tag är vi tillbaka igen där vi började, i tron att vi behöver anstränga oss ännu mer för att vår tro ska verka och ge önskat resultat.

Tänker vi såhär gör vi kärlek till en laggärning och då sätts tron ur spel eftersom lagen “inte är av tro” (Gal 3:12). Att undervisa att tro är verksam genom kärlek på detta sätt går tvärt emot sammanhanget i vilket det sades.

Paulus sa att tro är verksam genom kärlek i en kontext där han uppmanade Galaterna att kasta ut det gamla förbundets tänkande och lära från det kristna livet. Galaterna hade vilseletts till att tro att frälsningen är av nåd, men att de för att se Guds kraft verksam var tvungna att följa lagen. De trodde alltså att Gud verkade i deras liv i förhållande till hur goda kristna, hur andliga, och hur duktiga de var på att leva upp till en viss religiös standard. Paulus skrev Galaterbrevet för att korrigera dem. Han sade mer eller mindre: ”Ni dåraktiga galater. Vem har förhäxat er? Tog ni emot den Helige Ande genom att hålla lagen, eller genom att ni bara hörde det enkla evangeliet och trodde det? Ni startade i Anden genom att bara förtrösta på Guds nåd, ska ni nu sluta i köttet genom att förtrösta på era egna prestationer?” (se Gal. 3:1-3).

Vad innebär då uttrycket ”tro är verksam genom kärlek”? Svaret är väldigt enkelt. Evangeliet är alltid enkelt, men religion försöker alltid göra saker och ting komplicerade. Ordet för kärlek i den grekiska grundtexten är här agape. Agape betyder Guds typ av kärlek, vilken skiljer sig från vår mänskliga kärlek. Med andra ord: vår tro fungerar genom Guds kärlek för oss – inte genom vår kärlek för Gud. När vi förstår bredden, längden, djupet och höjden av Guds kärlek gentemot oss blir vi uppfyllda av all Guds fullhet. Gud kan då göra långt mer än vad vi ber eller tänker genom den kraft som är verksam i oss (Ef. 3:18-20).

Vår tro blir verksam när vi inser hur mycket vi är älskade av Gud. Att Hans kärlek är villkorslös och inte baserad på våra egna gärningar. Att den är konstant, oavsett vilka omständigheter vi möter eller vad vi för tillfället går igenom.

Vad är botemedlet när vår tro inte verkar fungera? Att vi fokuserar på hur mycket Gud älskar oss. Ju mer vi förstår det, tänker på det och tackar Gud för det, ju mer verkar vår tro helt naturligt, utan att vi behöver anstränga oss.

När vi fokuserar på hur mycket Gud älskar oss så inser vi att ”om Gud är för oss – vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade Honom för oss alla, hur skulle Han kunna annat än också skänka oss allt med Honom?”. Oavsett vad vi går igenom, oavsett hur stora utmaningar vi står inför, vet vi att inget kan separera oss från Guds villkorslösa agape-kärlek (se Rom. 8:31-39).

En känd predikant har sagt: ”När vi ser Guds nåd ser Han vår tro”. När vi fokuserar på Guds villkorslösa kärlek för oss, verkar tron som en naturlig biprodukt.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!