Lär känna din mor!

I och med Jesu jordeliv fick vi lära känna Gud på ett helt nytt sätt jämfört med gudsuppenbarelsen i det gamla testamentet. Jesus är Guds perfekta representation och avbild. Han själv är Gud som kommit i köttet. Om vi verkligen vill veta hurdan Gud är, kan vi lära oss detta genom Jesu exempel.

En av de viktigaste uppenbarelserna om Gud, som Jesus presenterade när Han kom till jorden, var att Gud är vår Far. Vi läser i evangelierna att Jesus hela tiden refererade till Gud som Far, vilket vi sällan ser i det gamla testamentets skrifter.

Genom Jesus och uppenbarelsen om Hans fullbordade verk, har vi fått lära känna Gud som vår himmelska Pappa. Och det finns givetvis fler aspekter angående detta som vi behöver upptäcka!

Men vi bör inte bara lära känna vår Far. Det är viktigt att vi lär känna vår mor också! Visste du att alla Jesus-troende faktiskt också har en mor?

Paulus säger i Galaterbrevets 4 kapitel:

19 Mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har formats i er, 20 jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall, för jag vet mig ingen råd med er. 21 Säg mig, ni som vill stå under lagen: lyssnar ni inte till lagen? 22 Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med slavinnan och en med den fria hustrun. 23 Slavinnans son var född på mänsklig väg, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. 24 Detta har en djupare mening: de två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slaveri, det är Hagar. 25 Ordet Hagar står för Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. 26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder27 Det står ju skrivet: ”Jubla, du ofruktsamma som inte föder barn, brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte känner födslovärkar, för den ensamma har många barn, fler än den som har en man. 28 Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. 29 Och som det var då, att han som var född på mänsklig väg förföljde den som var född på Andens sätt, så är det också nu. 30 Men vad säger Skriften? Driv ut slavinnan och hennes son, för slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. 31 Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. (Gal. 4:19-31)

I ett sammanhang där Paulus uppmanar galaterna att inte återvända till lagen, använder han en bild ifrån det gamla testamentet. Abrahams två kvinnor, Sara och Hagar, representerar symboliskt två olika förbund: Hagar är en bild på det gamla förbundet, som leder människor in i religiöst slaveri, medan Sara är en bild på det nya förbundet, som leder människor in i frihet.

Paulus säger angående Sara att det är hon som är vår mor. Vi inte är barn till slavinnan (Hagar), utan till den fria hustrun! Vad Paulus här menar är att vi som pånyttfödda troende är barn av det nya förbundet – nådens och frihetens förbund. Bara genom att Hagar – lagens och slaveriets förbund – kastas ut (v. 30) kan Kristus formas i oss (v. 19) så att vi växer upp till andlig mognad.

I en tid av stor förvirring, där det snarare är regel än undantag att kyrkans ledare blandar sanningar från det nya förbundet med sanningar från det gamla, behöver vi mer än någonsin ta till oss Paulus budskap. Vi behöver lära känna vår andliga mamma – vi behöver etableras i det nya förbundet!

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!