Nåd och sanning – motsatser eller en enhet?

”Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.” (Joh. 1:17)

Kanske har du hört någon predika utifrån denna välkända vers ungefär såhär: ”Visst, Jesus kom med nåd, men han kom också med sanning! Vi kan inte bara prata med människor om Guds nåd, vi måste också berätta sanningen om att de måste sluta synda! Bara sanningen sätter oss fria. Sluta synda!”

Synd är givetvis aldrig bra, men denna vers predikas ofta som om att det vore en motsats mellan nåden och sanningen. Men studerar vi versen noggrant utifrån sin kontext, ser vi att nåden och sanningen är på samma sida och att motsatsen är Mose lag. Det står att lagen kom genom Mose, medan nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Nåden, sanningen och Jesus är alltså på samma sida gentemot lagen och Mose!

I den grekiska grundtexten, står verbet som översatts till ”kom” i ”nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus” i singularform. Detta visar att nåden och sanningen är en enhet och inte två olika saker, för i så fall hade verbet ”kom” böjts i pluralform i grundtexten. Nåden och sanningen är alltså sammankopplade – de är en enhet!

Ordet för ”sanning” i grundtexten kan också översättas till ”verklighet”. Läser man hela versen med ordet ”verklighet” istället för ”sanning”, blir lydelsen:

”Lagen gavs genom Mose, nåden och verkligheten kom genom Jesus Kristus”. 

Med andra ord: verkligheten (eller sanningen) om Guds nåd kom genom Jesus Kristus!

Det gamla förbundet, som grundades på Mose lag, handlade om att vi blir belönade och välsignade av Gud i förhållande till våra egna prestationer och hur duktiga vi har varit. Under lagen hade människan ett prestationsbaserat förhållande till Gud. Orsaken till att lagen under en begränsad tidsperiod gavs, var att den, genom det judiska folkets exempel, skulle föra människan till slutet av sig själv. Syftet var att vi alla skulle ge upp, kapitulera och istället för att förtrösta på våra egna gärningar, bara förtrösta på Jesus.

Jesus, som är medlaren av ett nytt och bättre förbund – det nya förbundet – kom med sanningen om Guds nåd, för att visa oss verkligheten om vem Gud är: Att Gud är Kärlek. Att Gud är full av nåd. Att Gud är precis som Jesus.

Oavsett vilken bakgrund eller historia du har – kanske har du varit den värsta syndaren världen någonsin har skådat, eller kanske har du varit en religiös legalist som tyckt att du är bättre än alla andra. Oavsett vad, ska du veta att sanningen är att Gud är full av nåd gentemot dig. Han älskar dig villkorslöst – oberoende av vilka omständigheter du just nu går igenom.

Förtrösta på sanningen om Guds nåd idag. Tro på Hans villkorslösa kärlek gentemot dig. Jesus, som är nåden och sanningen personifierad, är nära var och en som åkallar Hans namn.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!