Påven Fransiskus har både rätt och fel angående Herrens bön

“Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda”. (Matt. 6:13)

Påven Fransiskus överväger att ändra lydelsen av Herrens bön ”Fader vår”. Orsaken till detta är att han anser att strofen ”för oss inte in i frestelse” har blivit felaktigt översatt och inte överensstämmer med grundtextens intention. Bönen – i dess nuvarande form – ger felaktigt sken av att det är Gud som utsätter oss för frestelse och bör därför ändras till ”överge oss inte när vi frestas”, menar påven.

Påven har helt klart en mycket viktig poäng. Gud utsätter oss inte för frestelse. Aposteln Jakob var mycket tydlig angående detta faktum:

13 Ingen som blir frestad ska säga: “Det är Gud som frestar mig.” Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. 14 Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. 15 När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. 16 Bedra inte er själva, mina älskade bröder. (Jak. 1:13-16)

Närhelst vi frestas dras och lockas vi av våra egna begär. Satan, frestaren, samverkar med vårt köttsliga sinne och tankeliv för att om möjligt få oss på fall. Det är aldrig Gud som frestar oss. Tror vi att så är fallet, bedrar vi oss själva.

Men frågan är om den alternativa översättningen – ”överge oss inte när vi frestas” – som påven vill införa är så mycket bättre. Jesus sade nämligen det följande till sina lärjungar:

”…Jag är med er alla dagar till tidens slut”. (Matt. 28:20)

Angående den Helige Ande, sa Jesus dessutom:

16 Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid17 sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. 18 Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. (Joh. 14:16-18)

Hebreerbrevets författare tillägger:

”…Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig”. (Hebr. 13:5)

Det nya testamentets heliga skrifter är tydliga med att Gud aldrig överger oss – inte ens i stunder av synd, misslyckande eller nederlag. Den Helige Ande har kommit till oss för att stanna – och bor permanent i de troendes hjärtan. Att påven vill ändra ”för oss inte in i frestelse” är bra, men eftersom Gud har lovat att Han aldrig vare sig ska lämna eller överge oss, är ”överge oss inte när vi frestas” inte särskilt mycket bättre.

En bra lösning på problemet vore kanske att införa den spanska bibelöversättningens lydelse: ”Låt oss inte falla i frestelse”. (Hade jag själv fått välja, hade jag föredragit ”Beskydda oss ifrån frestelse”.) Därmed undviker man fallgropen att ersatta en teologiskt bristfällig översättning med en annan bristfällig översättning.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!