Rättfärdighet från Gud – evangeliets kärna

Har undrat över varför de som predikar nådens evangelium och det nya förbundet alltid verkar prata om rättfärdighet – att vi är rättfärdiga av nåd genom tro och inte genom laggärningar (våra egna prestationer)? Kanske du tänker: Varför predikar de bara om Guds nåd hela tiden – borde de inte predika ”hela Guds rådslut”?

Vi bör sannerligen predika hela Guds rådslut, men frågan är bara vad hela Guds rådslut verkligen är. (Kanske kommer jag att skriva en bok om detta i framtiden.) Personer som vill, och tror sig, predika hela Guds rådslut tenderar ofta att predika ett budskap som inte överensstämmer med evangeliets goda nyheter. Istället för att låta Guds godhet och kärlek motivera människor till omvändelse (Rom. 2:4), använder man sig av lagen och hot om evigt straff.

Men Jesus sade inte till oss att gå ut och predika “vad helst vi hittar i bibeln”. Han sade ”predika evangeliet”. Vi bör därför se till att vad vi predikar verkligen är det sanna evangeliet – goda nyheter om Jesu fullbordade verk – och inte gammal utdaterad judendom eller hot om straff som den som inte tar emot budskapet.

Vi läser i Romarbrevet 1:16-17:

16 Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken. 17 I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.

I vers 17 ser vi att evangeliet uppenbarar rättfärdighet från Gud (Guds rättfärdighet). Vad är “Guds rättfärdighet” i denna kontext? Den rättfärdighet vi får från Gud som en fri gåva på grund av Jesu fullbordade verk på korset – i motsats till vår egen självrättfärdighet. Med andra ord: Om budskapet inte går i linje med att rättfärdighet (rätt ställning inför Gud) är en gåva, oberoende av våra egna prestationer, och att allt i det kristna livet bygger på nåd, så är det inte evangeliet.

Jag brukade tro att rättfärdighet bara är ett av många ämnen vi kan predika om från bibeln. Det finns ju också ämnen som tro, helighet, helande, hur man ska leva i seger, hur man kan höra Guds röst, lydnad, osv. Men jag har insett att alla dessa ämnen, om de predikas från nya förbundets perspektiv, är kopplade till att vi är rättfärdiga av nåd genom tro, och inte genom något vi själva presterat.

Romarbrevet visar oss att det finns två sätt, två alternativa vägar, vi kan komma inför Gud på:

1) Genom vår egen rättfärdighet. Vi kommer då inför Gud baserat på hur goda vi har varit på att leva det kristna livet, hur duktiga vi har varit på att be, läsa bibeln, och fasta osv. Missförstå mig inte. Allt detta är bra om det görs utifrån rätt motiv, men frågan är: förtröstar jag på vad jag har gjort och hur duktig jag själv varit i min relation med Gud? Om så är fallet kommer jag inför Gud baserat på min egen självrättfärdighet.

2) Genom Guds rättfärdighet; dvs samma rättfärdighet som evangeliet uppenbarar. Vi kommer då inför Gud endast baserat på Jesu rättfärdighet och vad Jesus har gjort för oss.

Vi läste ovan att evangeliet uppenbarar rättfärdighet från Gud. Läran om rättfärdighet från Gud är alltså själva kärnan i evangeliet och går som en röd tråd genom alla ämnen man kan undervisa om, om man predikar det sanna evangeliet, som alltid går i linje med det nya förbundet. Detta betyder omvänt att om vi inte predikar det nya förbundet så predikar vi inte heller det sanna evangeliet.

Evangeliet är Guds kraft till frälsning. Detta betyder: Om du vill se förändring i människors liv, predika Jesus som deras rättfärdighet. Om du vill att människor ska leva en helig livsstil, predika Jesus som deras rättfärdighet. Om du vill att människor ska få uppleva helande, predika Jesus som deras rättfärdighet. Om du vill att människor ska lyckas i livet, predika Jesus som deras rättfärdighet.

Kan det verkligen vara så enkelt? undrar du. Ja, evangeliet är alltid så enkelt att det religiösa tänkandet reagerar med ilska. Det religiösa, och köttsliga, sinnet tänker: ”Så enkelt kan det inte vara! Måste inte jag göra något? Finns det inte 7 steg till seger eller 10 steg till helande?”

Nej, det finns bara ett steg: Tro evangeliet. Tro på Jesu fullbordade verk. Tro att du är rättfärdig av nåd genom tro och inte genom dina gärningar. Från denna uppenbarelse flödar allt i det kristna livet naturligt, precis som blodet flyter ut i våra ådror på grund av att hjärtat slår. Uppenbarelsen om rättfärdighet från Gud är själva hjärtat och kärnan av evangeliet.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!