Sådd & skörd – karma vs evangelium

Om du liksom jag har en bakgrund inom trosrörelsen kan du inte ha undgått att höra om principen om sådd och skörd. Även om jag inte håller med om allt som undervisats om denna princip, tror jag de flesta är överens om det enkla faktum att vad man sår får man på ett eller annat sätt, förr eller senare, skörda. Hur vi lever våra liv och våra prioriteringar leder till konsekvenser – inte bara i detta livet, utan också i det kommande.

Principen om sådd och skörd är en universell regel som kan tillämpas på många, om inte alla, aspekter av det mänskliga livet. Mer eller mindre alla kulturer och religioner håller med om att våra handlingar medför konsekvenser. I vissa kretsar kallas detta ”karma”.

Paulus säger i Galaterbrevet: ”Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden skörda evigt liv.” (Gal. 6:7-8)

Paulus är alltså tydlig med att vi får skörda vad vi sår – och förmodligen skulle han hålla med om att detta är en allmängiltig princip; ett sorts ”andligt sunt förnuft”. Men notera dock att sådd ”i köttet” i Galaterbrevet refererar till när vi förtröstar på vår egen förmåga att leva rättfärdigt inför Gud genom vår egen viljestyrka, medan sådd ”i Anden” syftar på att bara förtrösta på Guds nåd. Paulus säger med andra ord att skörden av att vi förtröstar på oss själva blir att vi går under, medan skörden av att förtrösta på Jesus blir att vi får evigt liv.

Även om våra handlingar förvisso leder till konsekvenser är evangeliet hursomhelst helt annorlunda än karma. Nedan följer principen om sådd och skörd i evangeliets och det nya förbundets tappning:

Jesus skördade vad vi hade sått. Han tog på sig konsekvenserna av mänsklighetens synd på korset. Han blev gjord till synd, tog på sig all sjukdom och skam. Han blev till och med gjord till en förbannelse å våra vägnar.

Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.” (Gal. 3:13)

Med andra ord: Jesus fick vad vi hade förtjänat.

Men detta är inte allt.

Vi fick skörda vad Jesus hade sått. Man brukar kalla detta det ”saliga utbytet” (eng. ”the great exchange”). Jesus, som själv var helt utan synd, blev gjord till synd så att vi i Honom skulle bli gjorda till Guds rättfärdighet (2 Kor. 5:21). Han gav oss sin egen rättfärdighet!

Inte bara det; genom Jesu sår har vi blivit helade (1 Pet. 2:24). I Honom har vi också blivit välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser (Ef. 1:3). I Jesus har vi hälsa, evigt liv, glädje, frid, försörjning, gemenskap med Gud, mening med livet – ja allt vad vi någonsin behöver.

Med andra ord: Vi fick vad Jesus hade förtjänat.

Paulus säger i Romarbrevet: ”Han som inte skonade sin egen Son, utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med Honom?” (Rom. 8:32). Vi som tror på Jesus får alltså ”allt med Honom” och det är på grund av detta Paulus också säger att ”alla Guds löften fått sitt ja och amen genom Jesus” (1 Kor. 1:20).

Detta ger hopp till alla, inklusive dig, oavsett vilken bakgrund eller historia du har. Kanske känns det som att du har kastat bort stora delar av ditt liv. Evangeliet befriar oss från karma, sätter en ring av sonskap på våra händer och positionerar oss så att allt vad Fadern har tillhör oss (se Luk. 15:11-32).

Med Jesus kan du få en helt ny start.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!