Skillnaden mellan det gamla och det nya förbundet

5 Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. 6 Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv. (2 Kor. 3:5-6)

När Paulus beskrev det gamla förbundet gentemot det nya, sa han att ”bokstaven dödar”, men att ”Anden ger liv” (2 Kor. 3:6). Med ”bokstaven” syftade Paulus på de 10 budorden, som Gud själv ”bokstaverat” för Mose. Från sammanhanget ser vi att Paulus, med ”bokstaven som dödar”, menade helheten av det religiösa system vi kallar det gamla förbundet; som baserades på Mose lag, inklusive de 10 budorden.

Bibeln innehåller både det gamla och det nya förbundet, och beroende på hur vi använder den predikar vi antingen liv, eller död, till våra åhörare. Begå inte misstaget att tro att man nödvändigtvis predikar det gamla förbundet genom att predika från det gamla testamentet i bibeln – eller att man per automatik predikar det nya förbundet, om man utgår ifrån ord i det nya testamentet. Det är fullt möjligt att predika det gamla förbundet, som dödar, utifrån det nya testamentet – och att predika det nya förbundet, som ger liv, utifrån det gamla testamentet.

Det nya förbundet är ett mysterium för det naturliga sinnet, som bara kan förstås genom en uppenbarelse från Gud.

“Guds hemlighet är för dem som fruktar Honom, och Han skall visa dem sitt förbund.” (Ps. 25:14 NKJV, fritt översatt)

När vi väl börjat förstå det nya förbundet, förändras allt. Vi börjar läsa bibeln på ett nytt sätt och från ett helt nytt perspektiv.

Detta är i själva verket mycket anmärkningsvärt! I bibeln har vi ett potentiellt “maskingevär” med kapacitet att döda människor, och i den finns livgivande ord från Gud, som kan förvandla människors liv: sanningar som sätter dem fria, andlig mat som ger näring för människors ande, själ och kropp.

Vad är nu skillnaden mellan det gamla och nya förbundet? Det finns mycket att säga om detta. Nedan följer några av de viktigaste skillnaderna:

Lagen vs. Jesu fullbordade verk

– Det gamla förbundet baseras på Mose lag.

– Det nya förbundet baseras på Jesu fullbordade verk.

Lag vs. Nåd

– Det gamla förbundet handlar om lagar och paragrafer.

– Det nya förbundet handlar om nåd; dvs. att vi får motta gåvor från Gud, som vi inte förtjänat eller aldrig någonsin kan förtjäna.

Alla diskvalificerade vs. Alla kvalificerade

– Det gamla förbundet diskvalificerar alla, inklusive den bäste av oss (Rom. 3:10-20, 5:12, 18-19).

– Det nya förbundet kvalificerar alla, inklusive den värste (Rom. 4:5, 5:18-19).

Bördan på oss vs. Bördan på Kristus i oss

– Det gamla förbundet lägger bördan på oss (5 Mos. kap 28, Gal. 3:12).

– Det nya förbundet lägger bördan på Jesus, som bor i oss (1 Kor. 15:10, Kol. 1:27).

Våra synder bestraffas vs. Våra synder har utplånats

– I det gamla förbundet straffas våra synder, till den tredje eller fjärde generationen av våra avkomlingar (2 Mos. 20:5).

– I det nya förbundet har alla våra synder – förgångna, nuvarande och framtida – redan en gång för alla blivit straffade i Jesu kropp på korset, och Gud kommer inte längre ihåg dem (Hebr. 9:26, 10:17).

Vi försöker få tag på Guds välsignelser vs. Vi är redan välsignade

– I det gamla förbundet står vi på utsidan och försöker få tag på Guds välsignelser, genom andliga discipliner och religiösa ansträngningar.

– I det nya förbundet befinner vi oss redan på insidan, på grund av att vi är i Kristus, och sitter med Honom i den himmelska världen; redan välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser i Honom (Ef. 2:6, 1:3).

Välsignade i proportion till våra prestationer vs. Välsignade p.g.a. Jesus

– I det gamla förbundet är vi välsignade i proportion till hur goda vi har varit (5 Mos. kap. 28).

– I det nya förbundet är vi välsignade i proportion till hur god Jesus har varit och vår förtröstan på detta (Rom. 4:13, 2 Kor. 1:20).

Gärningsbaserad kärlek vs. Jesusbaserad kärlek

– Det gamla förbundet handlar om vad vi måste göra för att bli älskade och accepterade av Gud (2 Mos. 19:5, Jer. 7:23).

– Det nya förbundet handlar om att vi redan blivit accepterade i den Älskade (Jesus), och att Gud älskar oss lika mycket som Han älskar Jesus själv (Ef. 1:5-6 NKJV,  17:22-23).

Jaget i centrum vs. Jesus i centrum

– Det gamla förbundet förhärligar jaget, eftersom det handlar om våra själv-ansträngningar och egna prestationer för Gud (Gal. 3:12).

– Det nya förbundet förhärligar Jesus, eftersom Jesus bor och verkar i och genom oss (Fil. 2:13).

Rena på utsidan vs. Rena inifrån och ut

– I det gamla förbundet renas vi på utsidan, men på insidan är vi lika smutsiga som vi var innan (Matt. 23:27).

– I det nya förbundet renas vi inifrån och ut (Kol. 2:11, 1 Kor. 6:17, Ef. 4:24).

Aldrig bra nog vs. Rättfärdiga och kompletta i Kristus

– I det gamla förbundet är vi aldrig rättfärdiga eller heliga nog. Det är en konstant kamp att uppnå ett önskat tillstånd, utan att aldrig lyckas nå fram hela vägen (Rom. 8:3).

– I det nya förbundet är Jesus vår rättfärdighet och helighet (1 Kor. 1:30), och vi är “kompletta i Honom” (Kol. 2:10 NKJV). Nu är vi kallade att leva ut på utsidan, vad vi redan har blivit gjorda till på insidan (Kol. 2:6, 3:1-5).

Vi lyder för att vi måste vs. Vi lyder för att vi vill

– I det gamla förbundet lyder vi Gud för att ”vi måste, eller annars…”

– I det nya förbundet lyder vi Gud från hjärtat, för att vi har en ny natur på insidan som vill lyda och behaga Gud (2 Kor. 5:17, Hebr. 8:10-11).

Självbedrägeri vs. Sanningen som sätter oss fria

– Det gamla förbundets tänkande är byggt på självbedrägeri och är av köttet (Matt. 23:1-36, Gal. 3:3).

– Det nya förbundets tänkande är sanningen, som sätter oss fria och är av Anden (Joh. 8:32, Gal. 3:3, 2 Kor. 3:6).

Självrättfärdighet vs. Jesu rättfärdighet

– Det gamla förbundet gör oss självtillräckliga och självrättfärdiga (Luk. 18:9-14).

– Det nya förbundet gör oss ödmjuka, och det enda vi vågar förtrösta på är Jesu rättfärdighet, istället för vår egen (Gal. 6:14, Fil. 3:7-9).

Vilket förbund predikar du? Är du en som dödar, eller är du en livgivare? Och ännu viktigare: vilket förbund lever du? Jag brukade vara en “god” kristen legalist. Ska jag vara helt ärlig, tyckte jag att jag, genom mitt andligt disciplinerade liv och min hängivenhet, var bättre än de flesta andra kristna. Nu vill jag inte överhuvudtaget tänka i andra termer om mig själv än att tillsammans med aposteln Paulus utbrista – att jag är ”den minste av alla de heliga” (Ef. 3:8).

Men Jesus är Underbar. Han är universums härskare, vår Skapare, som älskar oss utan gräns. Må du som läser detta få göra din egen resa och upptäcka det nya förbundet, det sanna evangeliet, om Guds villkorslösa och gränslösa kärlek gentemot dig, genom Jesus Kristus.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!