Står Gud i begrepp att straffa Sverige?

En välkänd svensk predikant gick nyligen ut och sade sig ha fått ett budskap från Gud till Sverige, som fått stort genomslag i kristna medier. Budskapets kärna var att Gud inom kort kommer att straffa Sverige för dess många synder och att endast en kort nådatid återstår.

”Förakta inga profetior, men pröva allt”, sa Paulus (1 Thess. 5:20-21). Oavsett hur välkända eller respekterade predikanter är, måste allt som profeteras i Guds namn prövas gentemot bibelns heliga skrifter och Jesu fullbordade verk.

När allvarliga profetiska budskap förmedlas är det inte ovanligt att personen i fråga säger att han (eller hon) varit inför Gud i bön och fasta och då fått ett allvarligt budskap till landet. Bön och fasta används ofta för att ge extra legitimitet och trovärdighet till det budskap man tror sig ha fått från ovan. Men det spelar ingen roll hur mycket en predikant menar sig ha bett och fastat – det profetiska budskapet måste ändå prövas gentemot evangeliets sanning.

Profetiska budskap i det nya förbundet som inte stämmer överens med Jesus och Hans fullbordade verk är i själva verket falska – oavsett hur andliga de låter. ”Jesu vittnesbörd är profetians ande” (Upp. 19:10). Sanna profetiska ord motsäger inte vittnesbördet om Jesus, utan överensstämmer alltid med evangeliet och bekräftar det.

För inte så länge sedan tittade jag på kristen tv och hörde en världskänd amerikansk förkunnare säga: ”Om Gud inte snart straffar USA, så kommer Han att behöva be Sodom och Gomorra om ursäkt”.

Predikanten menade att de synder som förekommer i USA idag är minst lika allvarliga som de som förekom i Sodom och Gomorra. Detta har han förmodligen rätt i, men stämmer vad han sa överens med evangeliets sanning? Inte alls. Gud skulle ha skonat Sodom och Gomorra om det bara hade funnits 10 rättfärdiga människor i dessa städer. I USA idag finns miljontals pånyttfödda troende som blivit gjorda rättfärdiga av nåd genom tro på Jesus. Gud skulle alltså inte ha straffat USA ens om vi idag hade levt på Abrahams tid, före korset.

Men nu är det ju faktiskt så att vi idag inte lever i samma tidsålder som Abraham. Något väldigt signifikant har skett mellan då och nu som totalt har förändrat hur Gud relaterar till världen och hur mänskligheten kan relatera till Gud. Korset. Jesu försoningsverk. Gud sände sin son Jesus för att ta itu med väldens synder en gång för alla.

Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord.” (2 Kor. 5:19)

19 Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen. (Kol. 1:19-20)

25 Inte heller skulle han offra sig flera gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. 26 I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. 27 Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. (Hebr. 9:25-28)

Gud behöver alltså inte be Sodom och Gomorra om ursäkt för att Han inte straffar eller dömer Amerika. Men däremot skulle Han ha behövt be Jesus om ursäkt om Han hade dömt Amerika – eller Sverige – idag. Detta hade ju inneburit att Jesu offer inte var tillräckligt och att Han dog och genomgick korsets lidande i onödan. Men evangeliets goda nyheter är att Jesus och korset räcker!

”Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid”. (Jes. 53:5)

Straffet för världens synder lades på Jesus. Gud står därför inte i begrepp att straffa vare sig USA eller Skandinavien. Hans hjärta brinner för att de goda nyheterna om försoningen i Kristus ska förmedlas till alla människor.

Förvirringen och okunskapen om evangeliet inom kristna kretar är slående! Men Gud reser idag upp människor över hela världen som förkunnar nådens rena evangelium. Förhoppningsvis tillhör du denna skara!

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!