Stjäl man från Gud om man inte ger tionde?

Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: “Vad har vi stulit från dig?” Tionde och offergåvor. 9 Förbannelse har drabbat er, ty ni och hela folket stjäl ifrån mig. 10 För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. (Mal. 3:8-10)

Stjäl man från Gud om man inte ger tionde? Detta ord från Gud i Malaki bok var riktat till det judiska folket i det gamla förbundet som var ålagt att betala tionde för att bl.a. finansiera leviterna, prästerna och tempeltjänsten. Men gäller detta idag som en lag också i det nya förbundet? Rånar man Gud om man inte ger tionde idag?

Notera att det sägs att man stjäl från Gud om man undviker att ge tionde och offergåvor. Det var alltså inte nog att ge tionde för att inte stjäla från Gud – man skulle ge offergåvor också. De flesta som predikar att man kan stjäla från Gud idag baserat på detta ord brukar bara nämna detta i samband med tionde, men brukar utelämna offergåvorna, som alltså var något som skulle ges utöver tionde.

Jag hörde talas om en predikant i USA som försökte sig på att räkna ut hur många procent av sin totala inkomst man var ålagd att ge i det gamla förbundet om man gav tionde och alla de offergåvor som står nämnda i Mose lag. Personen i fråga kom fram till att det rörde sig om cirka 33 procent. Huruvida denna siffra är korrekt eller inte kan jag själv inte svara på, men troligen kan detta vara en ungefärlig fingervisning.

Om detta stämmer leder det oss till följande slutsats: Predikar vi att man stjäl från Gud om man inte ger tionde, men själva inte ger åtminstone 33 procent av vår totala inkomst till Guds verk, så stjäl vi själva från Gud!

Men nu lever vi (tack och lov) i det nya förbundet. Det finns idag inget judiskt tempel, inga leviter, eller präster att finansiera på samma sätt som i det gamla förbundet (även om vi naturligtvis har kyrkor, pastorer och andra organisationer att stötta). Vad gäller idag? Rånar vi Gud om vi inte ger tionde eller tillräckligt mycket i offer?

Evangeliets goda nyheter är att när Jesus dog på korset så betalade han allt. Han tog på sig all vår skuld och skam för alla våra misstag; för saker vi gjorde fel, för saker vi underlåtit att göra men borde ha gjort, och för saker vi gjorde men inte borde ha gjort.

När Jesus utgjöt sitt blod för våra synder så öppnade han också upp en ny och levande väg till Gud. Himlen öppnas inte över oss på grund av vårt tiondegivande eller våra offergåvor. Himlen är idag öppen över oss på grund av Jesu fullbordade verk på korset!

Undvek man att betala tionde i det gamla förbundet kom man under förbannelse, men Jesus har friköpt oss från lagens förbannelse. Vi är istället välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser i Kristus! Vi kan idag inte stjäla från Gud idag för priset är redan betalt och Jesus betalade allt! Jesu fullbordade verk kan inte omintetgöras genom att vi inte ger tionde!

I det nya förbundet så ger vi vad vi bestämmer oss för i vårt hjärta att ge, inte av olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Om du inte kan ge 10 procent och vara glad samtidigt, är det bättre att du ger 5 procent med glädje. Gud ser i första hand inte till procentsatsen utan till hjärtat. Men om du kan ge 20 procent , eller till och med mer, med glädje – känn dig fri att göra detta!

Vad försöker jag säga? Givande är något mellan oss och Gud. Vi är fria. Men hur vi sköter våra pengar är viktigt, och vårt givande är en indikation på hur viktig Gud är för oss. Så låt oss prioritera Gud och Hans rike med våra pengar och ge generöst till “allt gott verk”. 10 procent kan vara ett bra riktmärke att utgå ifrån, men det får absolut inte bli ett tvång. Ett gott råd är: Prata med Gud om saken. Ta med Jesus i planeringen av din ekonomi och ge som du känner dig ledd av Honom.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!