Syndernas förlåtelse – ett fullbordat faktum

25 Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. 26 I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger alltsedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. (Hebr. 9:25-26)

Religion har gjort syndernas förlåtelse till något som ges från Gud om och om igen, i takt med att vi bekänner våra synder, och därför har syndabekännelse blivit ett ständigt återkommande inslag i många kyrkors liturgi runtom i världen. Men denna ständiga återupprepning av syndabekännelsen är ett tecken på att man inte förstått hur stort Jesu försoningsverk verkligen är.

I det gamla förbundet, under lagen, frambar det judiska folket djuroffer som försoning för sina synder. Men djuroffer kunde inte ta bort synden, utan bara tillfälligt övertäcka den, och därför måste nya synder ständigt bekännas, och samma offer ständigt upprepas, år ut och år in.

Men Jesu offerdöd skiljer sig totalt från det gamla testamentets djuroffer. Medan djuroffren bara kunde övertäcka synden tillfälligt åstadkom Jesu blod något helt annat: En gång för alla utplånade Han synden. Gud gick bakåt i tiden till Adam och Eva, och framåt i tiden till våra dagar och lade all synd mänskligheten någonsin begått och någonsin kommer att begå på Jesus Kristus på korset.

Efter att Jesus dött och uppstått “gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning (Hebr. 9:12).

Vad innebär ”evig återlösning”? Att våra synder för evigt blivit förlåtna!

I Efesierbrevet säger Paulus:

”I honom är vi friköpta [återlösta] genom hans blod och har förlåtelse för våra synder”. (Ef. 1:7)

New Kings James översättning lyder: In Him we have redemption [återlösning] through His blood, the forgiveness of sins”. (Ef. 1:7, NKJV)

Återlösningen är med andra ord sammankopplad med syndernas förlåtelse. Att Jesus vann en evig återlösning betyder att han vann en evig förlåtelse för våra synder. Förlåtelse är alltså något vi redan har på grund av Jesu fullbordade verk. Det handlar inte om hur duktiga vi har varit på att dagligen bekänna (eller rabbla upp) våra synder, utan om att Jesus är ”Guds lamm som tar bort världens synd” (Joh. 1:29). När skedde detta? På korset!

En känd predikant har sagt: ”Eftersom Jesus inte dör dagligen, blir inte heller vi förlåtna dagligen. Förlåtelse ges en gång för alla, och det fullbordat!”

Tro detta. Tro att du är evigt förlåten på grund av Jesu fullbordade verk på korset! Detta sätter oss fria från synd, skam och syndamedvetenhet, och leder oss in i den underbara frihet som Gud vill att alla Hans barn ska få uppleva och vandra i.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!