Vad är problemet med köttsliga kristna?

22Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 24De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. (Gal. 5:22-25)

Har du någonsin träffat på en kristen vars beteende inte är särskilt kristuslikt? Om sanningen ska fram har vi nog alla haft tillfällen då vi agerat och reagerat utifrån vårt kött, och därefter varit tvugna att fråga oss själva: ”Oj, vart tog Andens frukter vägen?”

Närhelst kristna lever fel ligger det nära till hands för det naturliga sinnet att propagera för införandet av striktare regler och riktlinjer i församlingen. Men i vår strävan att få folk att leva rätt, skjuter vi oss själva i foten om vi tror att införandet av lagar och regler ska kunna lösa problemet. Tvärtemot vad vi försöker uppnå, styrker vi istället synden.

Paulus förklarar i Romarbrevet att även om lagen (dvs. Mose lag) var god, så ledde den inte till att människor blev mer ”helgade” i sitt agerande – snarare tvärtom.

5Ty så länge vi behärskades av vår onda natur, var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. 6Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. 7Vad skall vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte! Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var, om inte lagen hade sagt: Du skall inte ha begär. 8Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. 9Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom, fick synden liv 10och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv, blev till död. 11 Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. (Rom. 7:5-11)

”Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden”. (Rom. 6:14)

”Syndens makt kommer av lagen”. (1 Kor. 15:56)

Legalism må till viss del kunna modifiera människors yttre beteende, men kan inte förändra människors hjärtan. Konsekvensen av mer lagar och regler i församlingen blir istället att synden styrks.

Hur löser vi då problemet med kristna som agerar i köttet? Aposteln Petrus säger:

 5Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, 6i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, 7i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. 8Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. 9Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. (2 Pet. 1:5-9)

Den som saknar självbehärskning, uthållighet, gudsfruktan, broderlig kärlek och kärlek till alla människor – karaktärsdrag som indikerar andlig mognad – har enligt Petrus GLÖMT BORT något. Att man blivit renad från sina synder!

Motsatsvis kan vi alltså fastställa att den som lever i självbehärskning, uthållighet, gudsfruktan, broderlig kärlek och kärlek till alla människor, har KOMMIT IHÅG just detta; att man blivit renad från sina synder.

Med andra ord: Nyckeln till att leva i Andens frukter är att vi ständigt kommer ihåg vad Jesus gjort för oss på korset, att våra synder en gång för alla utplånats (Heb. 9:26). En köttslig livsstil är en indikation på att man glömt bort att man är rättfärdig i Kristus, medan en andlig livsstil indikerar att man lever med medvetenheten om att man är rättfärdig i Kristus.

Slutsats: Vi löser inte problemet med kristen köttslighet genom att införa fler lagar och regler. Nyckeln är istället att etablera troende i att de är rättfärdiga i Kristus.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!