Vad gör en sann profet?

”Jesu vittnesbörd är profetians ande.” (Upp. 19:10)

En sann profet idag, i det nya förbundet, beter sig inte på samma sätt som en profet i det gamla testamentet, även om det finns vissa likheter. Jesus, korset och uppståndelsen har medfört en skillnad – inte bara för hur Gud relaterar till troende – utan också för hur Gud ser på hela världen.

Jesu lärjungar ville vid ett tillfälle ”leka Elia” genom att kalla ner eld från himlen över en samaritisk by som inte ville ta emot dem. Jesus tillrättavisade dem skarpt och sa ”ni vet inte av vilken ande ni är” (Luk. 9:52-55). Lärjungarna, som försökte efterlikna profeten Elia, var uppenbarligen inte påverkade av den Helige Ande vid detta tillfälle, och därmed kan man fråga sig vilken ande de var influerade av!

Gamla testamentets profeter fokuserade på att exponera folkets synder. De synliggjorde problemet. Men nu vi lever efter korset. Jesus har redan tagit itu med synd-problemet en gång för alla (Hebr. 9:26). En sann profet i det nya förbundet predikar inte problemet som Jesus redan tagit itu med. En sann profet förklarar hur Gud, genom Jesus Kristus, redan har löst problemet!

I Uppenbarelseboken 19:10, hittar vi en mycket intressant konstaterande: ”Jesu vittnesbörd är profetians ande.” Med andra ord: Om du vill vara profetisk, håll dig till vittnesbördet om Jesus, evangeliet, det glada budskapet om Jesus och Hans fullbordade verk på korset.

En sann profet samarbetar och flödar med den Helige Ande – det tror jag alla kristna är överens om. Paulus sa i 1 Korinthierbrevet att Den Helige Andes jobb inte är att berätta om vad vi saknar (vilket profeter i det gamla förbundet gjorde), utan att visa oss vad vi av nåd redan har fått i Kristus (1 Kor. 2:12). Den Helige Ande uppenbarar alltså vad vi redan har – inte vad vi eventuellt kan komma att få i framtiden, om vi når upp till en viss religiös standard.

Det bästa exemplet på en profet i bibeln, den största profetförebilden av alla, är inte Mose, Elia, Jeremia, Daniel, eller ens Johannes Döparen (som enligt Jesus var den främsta av alla profeterna i det gamla förbundet). Jesus själv är nummer ett. Jesus hade den främsta profetiska tjänsten som världshistorien någonsin har skådat. En sann profet i det nya förbundet beter sig följaktligen som Jesus.

Vad gjorde Jesus? Han predikade goda nyheter, förlät syndare, konfronterade den religiösa elitens självrättfärdighet, och fick dem att förundras över de ”nådens ord” som kom ut ur Hans mun (Luk. 4:22). Han botade sjuka, lyfte bort religiösa bördor från folkets axlar och förutsade framtidshändelser och opererade i kunskapens- och visdomens ord etc.

En sann profet i det nya förbundet fokuserar inte i första hand på vad som kommer att hända i framtiden, även om det finns inslag av framtidsförutsägelse hos en profet även i det nya förbundet. Huvudfokus är inte vad som skall ske, utan evangelium, vittnesbördet om vad som redan har skett på grund av Jesus.

Om du känner dig kallad till att bli profet, uppmanar jag dig till det följande: Studera det nya förbundet och följdverkningarna av Hans död och uppståndelse. Lär dig evangeliet. Om du bara sysslar med framtidsförutsägelser och att ge s.k. ”profetiska tilltal”, utan att du har en djup uppenbarelse av evangelium, kommer du med största sannolikhet gå fel och skada många människor längs vägen.

En sann profet öppnar upp människors ögon för Jesus och Hans fullbordade verk. En sann profet predikar evangelium. För vittnesbördet om Jesus – inte framtidsförutsägelser – är profetians ande.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!