Vad sann kärlek är

Ibland har vi kristna en tendens att överbetona hur mycket vi älskar Gud och hur bra vi är på att leva nära Honom. Men sann kärlek handlar inte om hur mycket vi älskar Gud. Faktum är att vi alla, ständigt, misslyckas på detta område. Vår kärlek gentemot Gud är, även i våra bästa stunder, långt ifrån perfekt.

”Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.” (1 Joh. 4:10)

Vad är sann kärlek egentligen? Aposteln Johannes sätter ett likhetstecken mellan kärleken och vad Jesus gjorde för oss på korset. Kärleken är att Gud gav sin enfödde son som ett offerlamm för våra synder, att våra synder på grund av Jesu fullbordade verk är utplånade och att världen är försonad med Gud.

Den verbale lärjungen Simon Petrus indikerade vid ett tillfälle till Jesus att han älskade Jesus mer än alla de andra lärjungarna. Han sa att även om alla de andra lärjungarna skulle svika Jesus, så skulle han minsann inte göra detta (Matt. 26:33). Men efter att han sagt detta, tog det bara några timmar innan han hade hunnit förneka Jesus tre gånger.

När Jesus, efter sin död och uppståndelse, tog upp detta med Petrus, för att upprätta honom, frågade han Petrus tre gånger om han älskade Honom (se Joh. 21:15-19).

Den första gången frågade Jesus: ”Simon, Johannes son. Älskar du mig mer än de andra?”, dvs. mer än de andra lärjungarna. Petrus svarade: ”Ja Herre. Du vet att jag har dig kär” (Joh. 21:15). Jesus använde i sin fråga till Petrus ordet ”agape”, vilket är den högsta formen av kärlek, den villkorslösa kärlek som Gud älskar oss med. Petrus svarade med det försiktigare ordet ”fileo”, vilket betyder broderlig kärlek. Vis av sitt misslyckande, använde sig Petrus av ett försiktigare ord, men han svarade fortfarande ”ja” på frågan om han älskade Jesus mer än alla de andra lärjungarna. Ännu hade han inte helt fattat poängen.

Jesus frågade en andra gång: ”Simon, Johannes son. Älskar du mig”? Även denna gången använde sig Jesus av ordet agape. ”Ja Herre. Du vet att jag har dig kär”, svarade Petrus, även nu med det försiktigare ordet för kärlek, fileo (Joh. 21:16).

Den tredje och sista gången Jesus ställde denna fråga, kom Han ner till Petrus nivå. Han frågade: ”Simon, Johannes son. Har du mig kär”, genom att använda ordet fileo istället för agape. Slutligen trillade polletten ner helt och fullt för Petrus, som svarade: ”Herre, du vet allt…” (Jesus ledde Petrus till en plats där han insåg att hans egen kärlek till Jesus inte nödvändigtvis var bättre än de andras.) ”…Du vet att jag har dig kär [fileo] (Joh. 21:17).

Vad kan vi lära oss av detta? Istället för att gå runt och berätta för världen hur mycket vi älskar Gud – låt oss istället berätta för människor i världen hur mycket Gud älskar dem och vad Jesus har gjort för dem. Vår egen kärlek till Gud är begränsad, men Guds kärlek gentemot oss är obegränsad.

Sann kärlek är inte att vi har älskat Gud utan att Han, genom Jesu fullbordade verk på korset, har älskat oss.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!