Varför givande är viktigt

Givande är väldigt viktigt i det kristna livet, av en rad olika anledningar. Men innan jag går in på några av dessa anledningar vill jag först poängtera det följande:

Vårt givande påverkar inte Guds kärlek för oss. Han älskar oss med en villkorslös kärlek. Detta innebär att Han älskar oss lika mycket om vi ger 0 kronor i månaden som om vi ger 10.000 kr i månaden. Vårt givande kan inte påverka Guds kärlek för oss, men hur mycket vi ger kan vara en indikation på hur mycket vi älskar Gud och hur viktig Han är för oss.

Varför är givande viktigt?

  1. Givande handlar om att hedra och ära Gud. Ordspråksboken säger: ”Ära Herren med dina ägodelar och ge Honom det första av all din gröda” (Ords. 3:9). När vi ger av våra pengar, eller ägodelar, hedrar vi Gud för att han är vår Gud, vår Skapare, vår källa, och för att allt vi har egentligen kommer ifrån Honom. Den kända predikanten Billy Graham har sagt att pengar representerar våra liv, eftersom vi lägger så mycket tid varje vecka på att arbeta för att tjäna pengar, så att vi kan betala för mat, bostad, kläder osv. Det mesta i våra liv har på ett eller annat sätt med pengar att göra. När vi ger är detta ett sätt att säga till Gud att Han äger våra liv och att vi tillhör Honom.
  1. Vi ger gör att finansiera evangeliets utbredning. Utan givande kan inte evangeliet predikas på ett effektivt sätt. Det behövs pengar för att underhålla kyrkor, organisationer och för att sända ut missionärer etc. Vi ger för att människor ska få möjlighet att uppleva Guds kärlek och ta emot Jesus i sina liv så att de får evigt liv. Bibeln lär oss att när vi ger till evangeliet så kommer människor som tog emot Jesus på grund av våra gåvor att tacka oss i evigheten (se Luk. 16:9). Om vi vill investera våra pengar på ett sätt så att det får eviga återverkningar, och inte bara gynnar oss här på jorden, är det bästa man kan göra att ge till evangeliet.
  1. Givande hjälper oss att hålla Jesus i centrum. När vi kommer in i en livsstil av givande hjälper detta oss att hålla fokus på Jesus i en värld där tidsandan till stor del handlar om girighet och lusta efter pengar. Ett bra sätt att skydda våra hjärtan mot girighet är att ge av vad vi har. Jesus sa: ”Där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara” (Matt. 6:21). När vi ger till Guds verk hjälper detta oss att hålla Jesus i centrum av våra liv.
  1. Vi ger för att få en skörd. Guds rike opererar efter principen om sådd och skörd (se 2 Kor. 9:6). När vi ger av våra pengar ser Gud till att det kommer en skörd tillbaka på mer än vad vi har sått. Gud vill inte att du och jag ska vara fattiga och inte ha pengar till mat, kläder, eller till att betala våra räkningar. Han vill att vi ska ha ekonomiskt välstånd så att vi kan leva ett gott liv och kunna ge till andra människor som har behov. Gud är en god Gud som vill att hans barn ska vara välsignade ekonomiskt! Om du upplever ekonomisk brist idag, är det bästa du kan göra att börja ta steg i tro genom att ge till Guds verk och sedan (naturligtvis) ta de möjligheter Gud sänder i din väg. Kanske kommer Gud att leda dig till att ta kontroll över din ekonomi på ett bättre sätt genom att du bara köper det som verkligen är nödvändigt. Kanske leder han dig till att börja spara eller investera, eller kanske öppnar Han dörren för dig att hitta ett bättre jobb med en högre lön. (Det räcker inte bara att ge till Guds verk. Vi måste också agera i enlighet med sunt förnuft och Guds ledning!) Om givande blir en livsstil, och om vi lär oss att handskas med våra pengar med vishet, kommer vi successivt att få uppleva Guds välsignelse över vår ekonomi genom att vi får en skörd på vad vi har sått.

Till sist vill jag poängtera detta: Vi ger inte i första hand för att vi ska få något tillbaka själva, utan för att vi är tacksamma till Gud för vad Han gjort för oss genom Jesus, och för att vi vill att andra människor ska få uppleva samma sak.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!