Viktig lärdom från förklaringsberget

1 Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. 2 Då förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. 3 Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. 4 Petrus sade till Jesus: ”Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor här: en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.” 5 Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sade: ”Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!” När lärjungarna hörde det, föll de skräckslagna ner på sina ansikten. 7 Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: ”Res er upp och var inte rädda!” 8 Och när de lyfte blicken, såg de ingen annan än Jesus. 9 På väg ner från berget befallde Jesus dem: ”Berätta inte för någon vad ni sett förrän Människosonen har uppstått från de döda.” (Matt. 17:1-9)

I historien om förklaringsberget finner vi ett dolt budskap med en mycket viktig lärdom för oss idag. Mose representerar lagen, Elia profeterna, medan Jesus är en bild på det nya förbundet.

Petrus blev mycket begeistrad över att se Jesus tillsammans med Mose och Elia – hjältar från det gamla förbundet – på berget. Så begeistrad att han ville bygga en permanent hydda (King James översättning säger att han ville bygga ett ”tabernakel”) åt dem alla tre. Uppenbarligen såg han Jesus, Mose och Elia som likvärdiga.

Men när Petrus jämställde Jesus med Mose och Elia blev han genast tillrättavisad av Gud Fadern själv, genom en röst från himlen som sa: ”Detta är min älskade Son som jag har min glädje i – lyssna till Honom!”. Fadern sade med andra ord: ”Jesus är inte jämställd med Mose och Elia. Han är den perfekta representationen av Mig. Håll er bara till Jesus!”

I samma ögonblick som rösten från himlen hördes, lyftes Mose och Elia bort så att bara Jesus fanns kvar tillsammans med de tre lärjungarna. Detta är en bild på att vi som lever i det nya förbundet bara ska hålla oss till Jesus när det gäller hur vi ska relatera till Gud och förstå vem Han verkligen.

Detta innebär inte att vi ska sluta läsa det gamla testamentet! Summan av Skriften är sanning och lagen och profeterna vittnar om Jesus. Men vad det innebär är att vi måste läsa det gamla testamentet utifrån uppenbarelsen om Jesu fullbordade verk och i vetskapen om att det gamla förbundet inte var ett uttryck för Guds sanna natur. Vi kan bara lära känna vem Gud är genom Jesus och Hans fullbordade verk!

Den dolda symboliken i historien från förklaringsberget ligger dock inte bara i att Mose och Elia (lagen och profeterna) tagits bort och ersatts med Jesus (det nya förbundet). Det finns också ett inbyggt dolt budskap i betydelsen av namnen på de tre lärjungar som fick äran att följa med Jesus upp på förklaringsberget: Petrus, Jakob och Johannes.

Petrus betyder ”sten” och representerar lagen – som nedtecknades på stentavlor – och det gamla förbundet. Jakob betyder ”ersättare”. Johannes betyder ”Gud är nådig” och representerar det nya förbundet, nådens förbund.

Med andra ord: lagen (Petrus) har ersatts (Jakob) av nåden (Johannes).

Att Jesus befallde lärjungarna att inte berätta om vad som hade skett förrän efter att Han hade uppstått ifrån de döda har sin logiska förklaring. Lagen och profeterna var alltjämt gällande fram till Jesu död på korset. Det fanns därmed ingen poäng med att berätta vad som hade skett för de andra innan det nya förbundet trätt ikraft.

Hela historien om förklaringsberget är alltså en vacker profetisk bild på hur det gamla förbundet har ersatts av det nya förbundet.

Kyrkan har länge gjort vad Petrus hade i åtanke. Genom att blanda sanningar från det gamla förbundet med sanningar från det nya, har vi i praktiken byggt en hydda för Mose, en för Elia och en för Jesus. Nådens evangelium har ”balanserats” med lagen och profeterna.

”These are the days of Elijah” är en av de mest kända lovsångerna inom pingst-karismatiska kretsar idag. Titeln på denna låt, såväl som det faktum att den så frekvent sjungs i kyrkor över hela världen, är ett bevis på att Kristi kropp inte tagit till sig det dolda budskapet från historien om förklaringsberget. Efter korset lever vi inte i Elias dagar. Vi lever nu i Jesu dagar!

De två första verserna av Hebreerbrevet, som skrevs för att visa att det nya förbundet har ersatt det gamla, säger det klart och tydligt:

1 I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, 2 men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son… (Hebr. 1:1-2)

Låt oss ta till oss denna viktiga lärdom från förklaringsberget: Mose och Elia tillhör det förgångna. Det är nu bara Jesus och Hans fullbordade verk som gäller.

 

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!