Evangelium – goda nyheter som låter för bra för att vara sanna

”Jag skäms inte för evangeliet [de goda nyheterna som låter för bra för att vara sanna]Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken”. (Rom. 1:16)

Ordet ”evangelium” kommer ifrån grekiskans ”euaggelion”, och användes mycket sällan i den dåtida grekiska icke-kristna litteraturen. Den ordagranna lydelsen är: ”nyheter som nästan är för bra för att vara sanna”, vilket förklarar varför detta var ett ord som nästan aldrig nyttjades. Saker som låter för bra för att vara sanna, visar sig ju oftast vid en närmare granskning inte vara sanna! Men annorlunda är det med evangelium.

Evangeliet utgörs av nyheter som är så goda att de låter helt osannolika, men ändå är 100 procent sanna! Detta innebär: Om vad som predikas i våra kyrkor inte är goda nyheter som ”låter för bra för att vara sanna”, så är det inte det heller det sanna evangeliet som predikas.

För att förstå vad Paulus menade med de ”nyheter som nästan är för att vara sanna” som han vägrade skämmas för, måste man känna till Romarbrevets judiska kontext. Romarbrevet skrevs till en målgrupp som bestod av judiska kristna och/eller hednakristna med stor kunskap om det gamla testamentet. Romarbrevets tema är att ingen kan bli frälst genom att följa Mose lag. Detta eftersom vi alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud och därför behöver en Frälsare, Jesus Kristus. Eftersom lagen kräver perfektion och ingen människa någonsin kan leva upp till den, har Gud tagit hand om saken genom att istället ge oss frälsningen som en gåva (av nåd) – genom att vi tror på Jesus.

För judarna, som levt hela sitt liv efter en strikt regelbok där man försökt förtjäna rättfärdighet och evigt liv genom sina egna prestationer, lät evangeliets budskap helt enkelt ”för bra för att vara sant”. Plötsligt kommer denna Paulus och påstår att ingen kan bli frälst genom sina egna goda gärningar och att frälsningen är en gåva till alla som tror på Jesus, oavsett bakgrund och förgångna synder. Frälsningen gäller inte längre bara judarna, utan även hednafolken. Gud har genom Jesu offerdöd försonat världen med sig själv och håller inte längre människor synder emot dem. Den troende behöver inte leva efter Mose lag därför att Jesus är ”lagens slut för var och en som tror” (Rom. 10:4).

Evangeliet var, och är ännu idag, ett revolutionerande budskap. Vad som gör evangeliet till så goda nyheter att de låter för bra för att vara sanna, men ändå är sanna, kan sammanfattas med ett enda ord: nåd, vilket betyder oförtjänt favör eller oförtjänt gåva.

Alla religioner (bortsett från sann kristendom) går mer eller mindre ut på att vi får vad vi förtjänar. Om vi ber regelbundet, om vi ger gåvor till de fattiga, om vi gör goda gärningar och följer olika bud och regler, så kommer detta att leda till att vi får Gud på vår sida. Fokus ligger på vad vi måste göra för Gud.

Detta tänkande har också smugit sig in bland kristna och beblandats med det sanna evangeliet:

  • ”Om du gör gott mot andra och lever ett rättfärdigt liv, kommer Gud att ge dig evigt liv.”
  • ”Om du gör si och så, så kommer Gud att hela dig i ryggen.”
  • ”Om du ger pengar hit och dit kommer Gud att välsigna dig.”
  • ”Bara om du lever ett heligt liv kan Gud använda dig.” (Missförstå mig inte. En helig livsstil är viktigt, men Gud använder oss inte baserat på våra prestationer, utan baserat på sin nåd.)

Nådens evangelium vänder upp och ner på detta tankesätt. Evangelium innebär att vi inte får vad vi själva förtjänat, utan att vi – trots att vi i oss själva är helt oförtjänta av det – får vad Jesus har förtjänat åt oss. Precis som den förlorade sonen, som trots att han föraktat sin egen far och slösat bort hela sitt arv, blev helt återupprättad det ögonblick han vände hem, får vi del av himlens välsignelser det ögonblick vi tar emot Jesus. Våra egna prestationer har inget med saken att göra.

”Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud”. (2 Kor. 5:21)

Det må låta för bra för att vara sant – men det är sant! Vårt ”jobb” är helt enkelt att tro på dessa ofattbart goda nyheter.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!