Hebreerbrevets huvudpunkt

”Här är huvudpunkten i det vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen.(Hebr. 8:1)

Många har svårt att få grepp om Hebreerbrevet. Om detta stämmer in på dig, se åtminstone till att du förstår brevets huvudpunkt. Hebreerbrevet 8:1 säger att huvudpunkten är att Jesus sitter på majestätets tron, på Faderns högra sida.

Varför är det viktigt att förstå att Jesus sitter ner? Prästerna i det gamla förbundet kunde aldrig sitta ner, eftersom det alltid fanns mer arbete att utföra. Offergåvor skulle frambäras dagligen, flera gånger om dagen, år ut och år in, utan något slut i sikte. Inte bara behövde prästerna ständigt frambära offer för folkets synder, utan också för sina egna, ofullkomliga som de var. Så länge prästerna var i tjänst var de alltså tvungna att stå upp, eftersom det alltid fanns mer att göra.

Men Jesus sitter ner idag. Varför? Därför att arbetet är fullbordat och det inte finns något mer att göra! På grund av korset har Jesus, genom ett enda offer, en gång för alla, tagit bort världens synder (Hebr. 9:26). Inte bara tog Jesus en gång för alla bort världens synd. Från sin sittande position på Faderns högra sida, instiftade han också ett nytt och bättre förbund.

”Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften.” (Hebr. 8:6)

I detta nya och bättre förbund håller Gud inte våra synder och felsteg emot oss.

”för jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder”. (Hebr. 8:12)

Precis som Gud vilade på den sjunde dagen, efter att ha fullbordat världens skapelse, sitter Jesus idag på tronen i en position av vila, efter att med sitt eget blod ha öppnat upp en ”ny och levande väg” till Gud för var och en som tror.

Du kanske undrar: ”Arbetar” inte Jesus fortfarande idag, genom att Han ständigt ber för oss inför Fadern? Det är en vanligt förekommande tanke bland kristna att Jesus är involverad i en ständigt pågående förbönstjänst idag, medan Han sitter ner på Faderns högra sida. Men om så är fallet, stämmer detta inte överens med det faktum att Jesus sitter ner för att verket är fullbordat!

”Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom, eftersom han alltid lever för att be [1917 års övers.: ”mana gott”] för dem.” (Hebr. 7:25)

Enligt Folkbibelns översättning ber Jesus alltid för dem som kommer till Gud genom Honom. Både Bibel 2000 och 1981 års bibelöversättning säger istället att Jesus ”alltid lever och kan vädja” för de troende. Jag menar att alla dessa tre översättningar, i detta avseende, är felaktiga. Folkbibeln därför att det förutsätts att Jesus är ständigt involverad i aktiv bönetjänst idag (vilket indikerar att verket inte är fullbordat), och de andra därför att de förutsätter att Fadern behöver bevekas genom att Jesus ständigt ”vädjar” till Honom. I detta avseende föredrar jag 1917 års bibelöversättning, som säger att Jesus alltid lever för att ”mana gott” för oss.

Vad betyder det att Jesus alltid manar gott för de troende? Studerar du kontexten, ser du att detta är direkt kopplat till frälsningen av nåd genom tro och det faktum att inga mer offer för synd behövs, därför att Jesus nu sitter ner på Faderns högra sida!

Om denna vers skulle beskriva att Jesus har en ständigt pågående förbönstjänst inför Gud – är det då inte rimligt att fråga varför Jesu böner verkar vara så ineffektiva? Stora delar av världen, inklusive stora delar av Kristi kropp, befinner sig i en osalig röra idag. Om Jesus har ägnat sig åt förbönstjänst på heltid de senaste 2000 åren – borde vi då inte förvänta oss bättre resultat från Hans mycket kraftfulla böneliv, eftersom Jesus alltid ber i tro, i enlighet med Faderns perfekta vilja, och därför alltid får sina böner besvarade?

26 Den dagen ska ni be i mitt namn. Jag säger inte att jag ska be till Fadern för er. 27 Fadern själv älskar er, för ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. (Joh. 16:26-27)

Jag är personligen övertygad om att Jesus inte är involverad i en ständigt pågående förbönstjänst idag. Hans arbete är fullbordat och på grund av detta sitter Han nu ner. Det är idag församlingens – inte Jesu – uppdrag att be till Gud i Jesu namn, dvs. baserat på Jesus fullbordade verk.

Vad innebär det då att Jesus alltid manar gott för oss? Jag tror att det helt enkelt betyder att Han sitter på Faderns högra sida som ett evigt vittnesbörd om att verket är fullbordat, att inga mer offer för synd behövs, att det inte finns någon fördömelse för den som är i Kristus, och att vägen är öppen till Fadern för var och en som tror på Honom.

Se till att du förstår Hebreerbrevets huvudpunkt. Jesus sitter ner. Verket är fullbordat. Det är nu upp till oss att ”sträva så att vi kommer in i Hans vila” (Hebr. 4:11), vilket handlar om att komma till en plats där vi helt och hållet förtröstar på Jesus och Hans fullbordade verk.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!